Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Intenzivní kurz anglického jazyka B2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

Intenzivní kurz anglického jazyka A2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST F) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
22. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (ČÁST A) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 695 Kč

 
22. 05. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Synthesia, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
22. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 000 Kč

 
21. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 000 Kč

 
21. 05. 2018

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT V

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 197 500 Kč

 
21. 05. 2018

Komplexní vzdělávací program zaměstnanců společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 870 000 Kč

 
21. 05. 2018

Odborný kurz pneumatiky a diagnostiky pneumatických obvodů

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 175 000 Kč

 
18. 05. 2018

Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2018 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
17. 05. 2018

Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 975 200 Kč

 
17. 05. 2018

APS Fabrio pro optimalizaci výroby

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 879 200 Kč

 
16. 05. 2018

Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 644 628 Kč

 
15. 05. 2018

„Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá – Výběr dodavatele mycího a chladících zařízení“

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 112 300 Kč

 
14. 05. 2018

Pokročilé individuální školení SOLIDWORKS

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2018 08:00

 
14. 05. 2018

„Vzdělávání ve společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.“

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 05. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 752 000 Kč

 
11. 05. 2018

Školení pro zaměstnance společnosti ICT Pro s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 421 333 Kč

 
11. 05. 2018

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá – Výběr dodavatele plničky tekutých a pastových směsí

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
11. 05. 2018

Zajištění vzdělávání pro Vibracoustic CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 814 000 Kč

 
11. 05. 2018