Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Číslo: 039

Platnost od: 30. 10. 2015 08:00

Platnost do: 30. 3. 2018 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 11. 2015 00:00

Alokace v Kč: 2 489 200 000

Poslední aktualizace dat: 12. 4. 2021 09:59:15

Specifický cíl:
  • Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště psychiatrické péče do komunity
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: uzavřená

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:


 
Uveřejněno: 30. 10. 2015
 
Aktualizováno: 16. 7. 2018