Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1)

Číslo: 020

Platnost od: 9. 9. 2022 08:00

Platnost do: 30. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 9. 2022 08:00

Alokace v Kč: 67 000 000

Poslední aktualizace dat: 17. 6. 2024 09:47:08

Specifický cíl:
  • 1.2 Prosazovat genderově vyváženou účast na trhu práce, rovné pracovní podmínky a lepší rovnováhu mezi prací a osobním životem, mimo jiné pomocí přístupu k cenově dostupné péči o děti a péči o závislé osoby
    Priorita:
  • Priorita 1 - Budoucnost práce

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

V případě zájmu o osobní konzultaci nás kontaktujte e-mailem: hana.vasicova@mpsv.cz

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 020

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 9. 9. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel