Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1)

Číslo: 020

Platnost od: 9. 9. 2022 08:00

Platnost do: 30. 11. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 9. 2022 08:00

Alokace v Kč: 67 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:30:58

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

1 Budoucnost práce

Specifický cíl:

1.2 Rovnost žen a mužů

Soubory ke stažení:

V případě zájmu o osobní konzultaci nás kontaktujte e-mailem: hana.vasicova@mpsv.cz

Dotazník pro závěrečnou ZoR:
Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 020

Zápisy z jednání výběrové komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 9. 9. 2022
 
Aktualizováno: 1. 8. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel