Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo: 066

Platnost od: 20. 3. 2017 08:00

Platnost do: 31. 5. 2017 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 3. 2017 08:00

Alokace v Kč: 100 000 000

Poslední aktualizace dat: 26. 2. 2024 11:41:36

Specifický cíl:
  • Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
    Investiční priorita:
  • 2.2 Zlepšování přístupu k službám
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:


 
Uveřejněno: 20. 3. 2017
 
Aktualizováno: 23. 1. 2018