Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání společnosti RON Software - Grafika Adobe

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 38 200 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávacích aktivit pro Parker Hannifin Industrial s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2014 14:11
Předpokládaná hodnota zakázky: 668 300 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 302 000 Kč

 
06. 05. 2016

Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a otevřenosti městského úřadu

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 247 933 Kč

 
06. 05. 2016

Výběrové řízení na vzdělávací aktivity a koordinaci workshopu

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 600 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělávacích kurzů pro společnost AQUA - STYL spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 721 000 Kč

 
06. 05. 2016

Nákup vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV - modul A, C, D4-6, E, H, I, J

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 623 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
06. 05. 2016

Výběrové řízení na dodavatele odborných kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2014 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 655 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání v dluhové problematice a v problematice péče a výchovy dětí a mládeže

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2014 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 680 875 Kč

 
06. 05. 2016

Kvalita sítě sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 743 801 Kč

 
06. 05. 2016

Specifické vzdělávání ve společnosti Algoman

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2014 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 224 560 Kč

 
06. 05. 2016

Auto Palace Brno – Vzdělávejte se pro růst II

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 946 000 Kč

 
06. 05. 2016

Dalším vzděláváním zaměstnanců k dosažení Kofola standardů II.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 429 453 Kč

 
06. 05. 2016

Analýza socioekonomické situace příjemců sociálních dávek na ubytovnách

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 825 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění realizace projektu "Ústí nad Orlicí - Efektivní úřad" (2. část)-opakované zadávací řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2014 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 88 425 Kč

 
06. 05. 2016

Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 602 993 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání zaměstnanců společnosti AC TECHNOLOGIES s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 850 000 Kč

 
06. 05. 2016

Výběrové řízení na dodavatele IT kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 872 950 Kč

 
06. 05. 2016

IT kurz –Revit Architecture

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 03. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 600 Kč

 
06. 05. 2016