Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců – MERIT GROUP a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 451 450 Kč

 
02. 08. 2018

Nákup katrové pily

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
01. 08. 2018

Vybavení pro výrobu domků a saun

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 457 717 Kč

 
01. 08. 2018

Vybavení pekařského a cukrářského provozu

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 415 040 Kč

 
01. 08. 2018

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
01. 08. 2018

Výběr dodavatele vzdělávání pro Formplast Purkert

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2018 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 918 985 Kč

 
01. 08. 2018

„Vzdělávání ve společnosti NERIA INDUSTRY a.s.“ (opakované výběrové řízení)

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 693 Kč

 
01. 08. 2018

Vyšetření hladiny celkového PSA

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 735 500 Kč

 
30. 07. 2018

Vzdělávání v oboru sváření 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 612 500 Kč

 
30. 07. 2018

Vzdělání – realizace seminářů pro sociální pracovníky

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 625 619 Kč

 
30. 07. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti zjišťování potřeb klientů

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 57 000 Kč

 
27. 07. 2018

Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 552 000 Kč

 
27. 07. 2018

Nákup rekvalifikačních kurzů II

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 631 100 Kč

 
26. 07. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti psychiatrického minima

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 14 000 Kč

 
26. 07. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti přístupu k člověku s agresivními projevy chování

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 59 000 Kč

 
26. 07. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti poskytování sociální služby chráněné bydlení se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
26. 07. 2018

Dodávka prádelenské techniky - Prádelna Zlín s.p.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
26. 07. 2018

Vytvoření strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 404 700 Kč

 
25. 07. 2018

Průzkumné šetření k identifikaci motivátorů a bariér v účasti ve stávajících screeningových programech a provedení pre-testu navržených vzorů adresného zvaní

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 826 446 Kč

 
25. 07. 2018

Pracovník zabezpečovací techniky

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2018 08:55
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 840 000 Kč

 
23. 07. 2018