Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění Case managementu v rámci projektu „Šance pro každého“

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 443 000 Kč

 
14. 06. 2017

Tutoring a mentoring v rámci projektu "Šance pro každého"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 390 000 Kč

 
14. 06. 2017

Nová zkouška svářeče

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2017 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 90 000 Kč

 
14. 06. 2017

Vzdělávání BELIS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 937 700 Kč

 
14. 06. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti Alfa Plastik, a.s. – technik řízení jakosti TC

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 598 800 Kč

 
13. 06. 2017

Vzdělávání členů RHK PK

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 08. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 851 239,67 Kč

 
13. 06. 2017

„Dřevotvar družstvo: zajištění vzdělávacích kurzů“

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 185 500 Kč

 
09. 06. 2017

Rozvoj zaměstnanců KÚZK a obcí ZK

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 959 000 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Sociálně terapeutické dílny" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 21 421 487 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Podpora samostatného bydlení" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 27 371 898 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 661 157 Kč

 
09. 06. 2017

Zajištění sociální služby "Osobní asistence" v Libereckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 32 355 370 Kč

 
09. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců - Alviso Recruitment s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 835 000 Kč

 
09. 06. 2017

Vybudování a provoz DS pro veřejnost – DS DOMINO 1

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 770 248 Kč

 
08. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců a partnerů společnosti COMFOR STORES, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 840 000 Kč

 
08. 06. 2017

Vybudování a provoz DS pro veřejnost – DS DOMINO 2

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 583 471 Kč

 
08. 06. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro C.S.CARGO a.s. a partnera

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
07. 06. 2017

Vzdělávání ve společnosti agriKomp Bohemia s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 181 000 Kč

 
07. 06. 2017

Pořízení výpočetní techniky 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 155 Kč

 
07. 06. 2017

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava – socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 06. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 876 537 Kč

 
07. 06. 2017