Upravit filtr
Upravit filtr

Aktualizace častých dotazů u výzvy č. 033 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky byl aktualizován soubor s častými dotazy - bylo přidáno 10 nových dotazů.

 
04. 04. 2016

Vyhlášení výzvy na podporu inovačního prostředí

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. 124 OPZ na podporu inovačního prostředí.

 
30. 03. 2016

Nový dokument u výzev č. 033 a 034

Upozorňujeme, že u výzev č. 033 a 034 OPZ pro územní samosprávné celky byly zveřejněny doplňující informace k příloze č. 2 týkající se podporovaných aktivit.

 
23. 03. 2016

Uveřejnění pokynů ke zpracování žádosti o změnu projektu

Upozorňujeme, že byly zveřejněny pokyny ke zpracování žádosti o změnu projektu v IS KP14+.

 
21. 03. 2016

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
17. 03. 2016

Časté dotazy k výzvě č. 033

Upozorňujeme, že byly uveřejněny časté dotazy k výzvě č. 033 OPZ pro územní samosprávné celky.

 
17. 03. 2016

Vyhlášení výzev ITI a IPRÚ

Upozorňujeme, že byly vyhlášeny výzvy č. 045 a 048 OPZ "Integrované územní investice (ITI)" a výzvy č. 046 a 049 OPZ "Integrované plány rozvoje území (IPRÚ)".

 
16. 03. 2016

Prodloužení příjmu žádostí ve výzvě na sociální inovace

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ "Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny" došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu a rovněž ke změně kontaktních údajů.

 
07. 03. 2016

Seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ (Olomouc, 11. 5. 2016)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 035 a 036 OPZ na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo Prahu/v hl. m. Praze.

 
02. 03. 2016

Nové dokumenty OPZ

Upozorňujeme, že dne 1. 3. 2016 byly zveřejněny nové dokumenty týkající se realizace projektů OP Zaměstnanost.

 
01. 03. 2016

Prodloužení výzvy na budování kapacit NNO

Upozorňujeme, že příjem žádostí do výzvy č. 041 OPZ "Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí"byl prodloužen do 10. března 2016 do 12.00 hodin.

 
11. 02. 2016

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byla uveřejněna pomůcka k nastavování indikátorů OPZ povinných k naplnění na úrovni strategií CLLD.

 
10. 02. 2016

Aktualizace příloh u výzvy č. 024 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 024 OPZ zaměřené na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny byly aktualizovány 2 přílohy.

 
10. 02. 2016

Nová informace pro Místní akční skupiny

Upozorňujeme, že byl uveřejněn dokument, ve kterém naleznete otázky a odpovědi a nejčastěji řešená témata z workshopů pro MAS k SCLLD - programový rámec OPZ.

 
03. 02. 2016

Statistiky přijatých žádostí u výzev na zařízení péče o děti

 
01. 02. 2016

Důležité upozornění pro žadatele ve výzvě č. 041 OPZ

Upozorňujeme, že v systému IS KP14+ byla nahlášena údržba systému základních registrů od 30.1.2016 od 8 hodin do 31.1.2016 do 20 hodin. Ve výzvě č. 041 OPZ zaměřené na budování kapacit nestátních neziskových organizací lze předkládat žádosti pouze do 31.1.2016 do 12:00 a je třeba v dané době počítat s možnými komplikacemi.

 
27. 01. 2016

Výzva pro uchazeče o práci externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ

Řídící orgán OPZ vyzývá uchazeče, kteří mají zájem o výkon funkce externího hodnotitele žádostí o podporu ve vybraných oblastech OPZ, k registraci v souladu s požadavky uvedenými v Podmínkách náboru hodnotitelů OPZ.

 
20. 01. 2016

Pokyny pro evidenci podpory

Upozorňujeme, že byl zveřejněn nový dokument týkající se monitorování podpořených osob v rámci OPZ - Pokyny pro evidenci rozsahu a typu podpory jednotlivým podpořeným osobám.

 
19. 01. 2016

Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. 042 OPZ

Upozorňujeme, že u výzvy č. 042 OPZ "Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva" byla zveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele.

 
15. 01. 2016

Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 035 OPZ

Upozorňujeme, že 8. 1. 2016 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě č. 035 OPZ "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu". Důvodem je významné překročení alokacevýzvy již přijatými žádostmi.

 
08. 01. 2016