Upravit filtr
Upravit filtr

Nové dokumenty u výzev zaměřených na sociální inovace

Upozorňujeme, že na stránce výzev č. 018 a 024 OPZ zaměřených na sociální inovace byly uveřejněny nové dokumenty sloužící žadatelům při přípravě projektů.

 
04. 11. 2015

Aktualizace výzev č. 027 a 028 OPZ

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci výzev č. 027 a 028 OPZ zaměřených na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

 
03. 11. 2015

Aktualizace formulářů a vzorů OPZ

Upozorňujeme, že 3. 11. 2015 došlo k aktualizaci několika formulářů a vzorů týkajících se právního aktu a zadávacích/výběrových řízení v OP Zaměstnanost. Doplněn byl i jeden nový vzor.

 
03. 11. 2015

Vyhlášení výzvy na projekty veřejné správy zaměřené na inovace

Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 018 OPZ na podporu projektů veřejné správy zaměřených na inovace v tematických oblastech OPZ.

 
02. 11. 2015

Aktualizace dokumentů OPZ

Upozorňujeme, že 30. 10. 2015 došlo k aktualizaci několika příruček a formulářů OP Zaměstnanost. Účinnost dokumentů je od 1. 11. 2015.

 
30. 10. 2015

Provozní doba hotline IS KP14+

Upozorňujeme uživatele IS KP14+, že v rámci OP Zaměstnanost došlo k nastavení provozní doby hotline iskp@mpsv.cz.

 
30. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu sociálních inovací

Upozorňujeme, že 2. listopadu 2015 byla vyhlášena výzva č. 024 OPZ na podporu sociálních inovací v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

 
26. 10. 2015

Semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZ (říjen + listopad, Praha)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - zaměstnanost si vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k výzvě č. 015 OPZPodpora sociálního podnikání.

 
14. 10. 2015

Vyhlášení výzvy na podporu procesu transformace pobytových služeb

Upozorňujeme, že 20. října 2015 byla vyhlášena výzva č. 037 OPZ na podporu procesu transformace pobytových služeb a podporu služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

 
06. 10. 2015

Informace o otevřené výzvě č. 002 - Budování kapacit sociálních partnerů

Výzva OPZ č. 002 Budování kapacit sociálních partnerů je otevřena k přijímání projektových žádostí do 31. 12. 2015 12:00 hod.

 
06. 10. 2015

Aktualizace pokynů k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+

Upozorňujeme, že k 5. 10. 2015 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v IS KP14+ v souvislosti s rozvojem tohoto systému.

 
05. 10. 2015

Odložení vyhlášení výzvy zaměřené na rozvoj služeb zaměstnanosti

Upozorňujeme, že vyhlášení výzvy č. 122 OPZ, které mělo proběhnout dnes, bylo z důvodu dodatečných úprav textu výzvy přesunuto na 19. 10. 2015. Děkujeme za pochopení.

 
05. 10. 2015

Plánovaná výzva na podporu zařízení péče o děti

Rádi bychom Vás informovali o chystané výzvě OPZ na podporu zařízení péče o děti (tj. dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., či zařízení péče o děti provozované jako volná/vázaná živnost dle zákona č. 455/1991 Sb.).

 
21. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 026 OPZ na podporu koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Upozorňujeme, že 23. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 022 OPZ na podporu aktivit a programů v rámci sociálního začleňování.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce

Upozorňujeme, že 21. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 023 OPZ na podporu procesů ve službách a podporu rozvoje sociální práce.

 
07. 09. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ na podporu efektivní veřejné správy

Upozorňujeme, že 9. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 025 OPZ pro projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy.

 
01. 09. 2015

Dobrá praxe - další případové studie realizovaných projektů OP LZZ

Chcete žádat o dotaci v Operačním programu Zaměstnanost? Inspirací pro Vás mohou být případové studie, které byly doplněny o 17 novinek. Prohlédnout si můžete stručné abstrakty i celé studie, které se zaměřují na zachycení dobré praxe.

 
27. 08. 2015

Vyhlášení výzvy OPZ - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže

Upozorňujeme, že 1. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 116 OPZ "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje".

 
26. 08. 2015

MPSV finalizuje podobu mapy sociálně vyloučených lokalit

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně projednává konečnou podobu Mapy sociálně vyloučených lokalit v ČR. Mapa vznikla na základě rozsáhlých terénních a doplňujících šetření realizovaných mezi lety 2014-2015 v obcích, kde byl identifikován výskyt sociálně vyloučené lokality či lokalit.

 
21. 08. 2015