Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Zájemci o novinky ve vzdělávání si už mohou vybírat z téměř 10 000 produktů

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) získalo podporu více než 10 tisíc vzdělávacích projektů v celkové hodnotě 52 miliard korun. Tyto projekty přinášejí už několik let užitek nejen pedagogům a jejich žákům, ale díky nedávno spuštěné Databázi výstupů projektů OP VK z nich mohou mít prospěch doslova všichni.

 
09. 12. 2014

Seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám č. 76, 77 a č. 88 dne 28. 11. 2014 v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF ve spolupráci s Externím Administrátorem Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4 a 5.1 si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k závěrečné monitorovací zprávě k výzvám 76, 77 a 88.

 
06. 11. 2014

Šetření Sociální inovace 2014

Řídící orgán OP LZZ a OPZ provádí on-line průzkum Sociální inovace 2014, který zkoumá kapacity pro možnosti vytváření a realizace nových přístupů k řešení sociálních problémů a nevyužitých příležitostí v ČR. Průzkumu se mohou zúčastnit všechny subjekty zapojené do realizace společensky prospěšných aktivit v ČR. Výsledky šetření budou využity k nastavení podpory sociálních inovací zejména v OP Zaměstnanost v programovém období 2014 - 2020.

 
31. 10. 2014

Výsledky výzvy č. E1

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. E1 OP LZZ zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 
30. 10. 2014

Cestovní náhrady pro zahraniční experty

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci odkazu na sazby „per diems“ pokrývající náklady na dopravu do a z ČR, ubytování, stravné a cestovné v ČR pro zahraniční experty.

 
13. 10. 2014

Výsledky výzvy č. D7

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D7 OP LZZ zaměřené na podporu sociálních inovací.

 
29. 09. 2014

Výsledky výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
25. 09. 2014

Výsledky výzvy č. D6

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D6 OP LZZ zaměřené na integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce.

 
24. 09. 2014

Osobní konzultace pro oblast podpory 3.4 a 5.1 OP LZZ

Upozorňujeme, že byly uveřejněny termíny osobních konzultací pro oblasti podpory 3.4 a 5.1 (výzvy č. 76, 77 a 88) na říjen až prosinec 2014.

 
22. 09. 2014

FDV hledá odborníky-poradce do projektu Pracovní návyky

Fond dalšího vzdělávání (FDV) hledá odborníky z řad pomáhajících profesí, kteří mají zájem stát se externími poradci při realizaci individuálního poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané.

 
11. 09. 2014

Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 
09. 09. 2014

Podílejte se na tvorbě obsahové náplně výzev na vzdělávání zaměstnanců

V rámci přípravy na Operační program Zaměstnanost pracujeme na výzvách nového typu s výrazně sníženou administrativní zátěží (pro příjemce i pro poskytovatele). Nabízíme Vám možnost ovlivnit podobu těchto výzev. Vašimi návrhy nám zároveň pomůžete s jejich přípravou.

 
05. 09. 2014

Kontaktní osoby ve výzvách č. 23, 33, 35, 52, 94

Upozorňujeme, že došlo k aktualizaci konzultačních hodin u kontaktních osob ve výzvách č. 23, 33, 35, 52 a 94 OP LZZ.

 
02. 09. 2014

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Upozorňujeme, že byla uveřejněna revidovaná verze prováděcího dokumentu OP LZZ platná od 1. 9. 2014.

 
29. 08. 2014

Vyhlášení výzvy č. E1

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. E1 OP LZZ na podporu zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
21. 08. 2014

Výsledky výzvy č. D8

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D8 OP LZZ zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 
07. 08. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 4. 8. 2014

V pondělí 4. 8. 2014 od 6:00 - 13:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
29. 07. 2014

Mimořádné odstávky IS Monit7+ a aplikace Benefit7 - 26. a 27. 7. 2014

Vážení uživatelé, v rámci přechodu lokalit infrastruktury MMR nebudou v níže uvedených dnech dostupné aplikace Monit7+ a Benefit7. Jedná se konkrétně o tyto termíny: 26.7.2014 od 7:00 - 9:00 hodin a 27.7. 2014 rovněž od 7:00 - 9:00 hodin. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
24. 07. 2014

Aktualizace dokumentů v návaznosti na změny v podpoře de minimis

Upozorňujeme, že byla aktualizována příručka D7 Veřejná podpora a podpora de minimis a související čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které je součástí podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory.

 
21. 07. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 19. 7. 2014

V sobotu 19. 7. 2014 od 8:00 - 16:00 hodin nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
14. 07. 2014