Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Vyhlášení výzvy č. E1

Upozorňujeme, že byla vyhlášena výzva č. E1 OP LZZ na podporu zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

 
21. 08. 2014

Výsledky výzvy č. D8

Upozorňujeme, že byly uveřejněny výsledky výzvy č. D8 OP LZZ zaměřené na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných a osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

 
07. 08. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 4. 8. 2014

V pondělí 4. 8. 2014 od 6:00 - 13:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
29. 07. 2014

Mimořádné odstávky IS Monit7+ a aplikace Benefit7 - 26. a 27. 7. 2014

Vážení uživatelé, v rámci přechodu lokalit infrastruktury MMR nebudou v níže uvedených dnech dostupné aplikace Monit7+ a Benefit7. Jedná se konkrétně o tyto termíny: 26.7.2014 od 7:00 - 9:00 hodin a 27.7. 2014 rovněž od 7:00 - 9:00 hodin. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
24. 07. 2014

Aktualizace dokumentů v návaznosti na změny v podpoře de minimis

Upozorňujeme, že byla aktualizována příručka D7 Veřejná podpora a podpora de minimis a související čestné prohlášení žadatele o podporu de minimis, které je součástí podkladů pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory.

 
21. 07. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 19. 7. 2014

V sobotu 19. 7. 2014 od 8:00 - 16:00 hodin nebudou v rámci pravidelného servisního okna dostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
14. 07. 2014

OP Zaměstnanost schválen vládou !!!

Dne 9. července 2014 byl na jednání vlády schválen návrh Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020 (OPZ).

 
10. 07. 2014

Aktualizace čestného prohlášení žadatelů o podporu de minimis

Upozorňujeme, že od 1. 7. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení o podpoře de minimis. Z tohoto důvodu bylo aktualizováno čestné prohlášení, které je vyplňováno před poskytnutím této podpory.

 
02. 07. 2014

Výsledky výzvy č. D2

Upozorňujeme, že byly zveřejněny výsledky výzvy č. D2 na podporu sociálních služeb komunitního typu.

 
02. 07. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 1. 7. 2014

V úterý 1. 7. 2014 od 8:00 - 17:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
29. 06. 2014

Revize příručky D5

Upozorňujeme, že s platností od 20. 6. 2014 byla vydána revidovaná verze příručky D5 - Metodika způsobilých výdajů OP LZZ.

 
18. 06. 2014

Prodloužení výzvy č. D3

Upozorňujeme žadatele ve výzvě č. D3 OP LZZ zaměřené na odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, že z důvodu technických problémů v aplikaci Benefit7 se termín odevzdání projektových žádostí prodlužuje do 4. 6. 2014 do 12:00.

 
03. 06. 2014

Výroční zpráva OP LZZ za rok 2013

Upozorňujeme, že byla uveřejněna Výroční zpráva o provádění OP LZZ za rok 2013, schválená Monitorovacím výborem OP LZZ dne 28. května 2014.

 
29. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 2. 6. 2014

V pondělí 2. 6. 2014 od 8:00 - 17:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
28. 05. 2014

Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. D5

Upozorňujeme, že byla uveřejněna prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na poporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
26. 05. 2014

Revize výzvy č. D5

Upozorňujeme žadatele, že byla zveřejněna revidovaná verze výzvy č. D5 OP LZZ zaměřené na poporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním.

 
26. 05. 2014

Plánovaná odstávka IS Monit7+ a Benefit7 dne 24. 5. 2014

V sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 - 16:00 hodin budou z důvodu plánované odstávky IS nedostupné aplikace Benefit7 a Monit7+. Po dobu odstávky nebudou aplikace dostupné. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
23. 05. 2014

Vyhlášení vítězů ceny za sociální inovace SozialMarie 2014

Dne 1. května se uskutečnilo již desáté předávání cen SozialMarie za sociální inovace ve střední Evropě. První 3 ceny obdržely projekty z Rakouska, oceněny ale byly i české, chorvatské a maďarské projekty.

 
21. 05. 2014

Výsledky 7. uzávěrky výzvy č. B9

Byly zveřejněny výsledky 7. uzávěrky výzvy č. B9.

 
16. 05. 2014

Krátkodobé výpadky Monit7+ a Benefit7

Vážení uživatelé, z důvodu rekonfiguračních prací na síťové infrastruktuře poskytovatele internetu může v níže uvedených termínech prací docházet ke krátkodobým výpadkům aplikací Monit7+ a Benefit7. Jedná se konkrétně o tyto termíny: - 16.5. 22:00 - 17.5. 06:00; - 17.5. 20:00 - 18.5. 06:00; - 18.5. 20:00 - 19.5. 06:00. Děkujeme za pochopení. Řídící orgán OP LZZ

 
14. 05. 2014