Zpět

EDUCA III

EDUCA III

Číslo: 92

Platnost od: 30. 3. 2012 09:00

Platnost do: 14. 11. 2012 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor koordinace strukturálních fondů MPO

Typ výzvy: otevřená

 

Kontaktní osoby pro příjemce ve výzvě č. 92

Výsledky výzvy č. 92 EDUCA: zde

Důležité upozornění!!! V pátek dne 21. 9. 2012 ve 12:00 bude pozastaven příjem žádostí o finanční podporu ve výzvě č. 92 - EDUCA III. Důvodem je vysoký počet dosud přijatých žádostí, jejihž požadavky na podporu již nyní výrazně převyšují finanční alokaci na tuto výzvu. O dalším postupu bude rozhodnuto po vyhodnocení již přijatých žádostí.

Žádosti je možné podávat od 3. září 2012

Soubory ke stažení:

Další přílohy výzvy jsou k dispozici v informačním systému Benefit.

Výzva je zaměřena především na podporu specifického vzdělávání, obecné vzdělávání je do projektů možné zařadit pouze jako doplněk v omezené míře (více viz text výzvy). V předchozích výzvách EDUCA bylo nejčastější chybou a důvodem vyřazení právě nesprávné vymezení specifického a odborného vzdělávání. Věnujte proto prosím pozornost tomuto dokumentu:


 
Uveřejněno: 30. 3. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016