Zpět

Malá obec s velkou vizí

Většina obyvatel republiky o nich neví nic. Nevedenou k nim dálnice, leží stranou společenských a obecně známých center. Malé obce. I ony však mají vizi svého rozvoje. Realizovat ji ale snadné nebývá. Hledají proto pomoc. V Křižánkách, uprostřed Žďárských vrchů, ji našli díky projektu Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně.

Bez lidí, jejich nápadů a jejich pomoci by se nám z toho nepodařilo nic. Že se v obci život za poslední léta změnil, je hlavně jejich zásluhou. Spolupráce zastupitelstva obce s obyvateli je nadstandardní, v porovnání s jinými i možná výjimečná,“ popisuje podstatu úspěchu starosta.

Křižánky jsou obec na historickém Českomoravském pomezí. Zmínky o ní jsou dávné a bohaté. Dnes ovšem mají Křižánky jen 384 stálých obyvatel a 230 rekreačních chalup a chat. Mají také starostu. Tím je už šestým rokem Ing. Mgr. Jan Sedláček. Chválu na svoji osobu slyšet nechce. Přestože letos Křižánky obsadily v soutěži Ministerstva pro místní rozvoj o Vesnici roku 2012 třetí místo a v kraji Vysočina byli jednoznačně nejlepší.

Vraťme se ale o pár let zpět. Do chvíle, kdy z řad občanů obce, stojících mimo zastupitelstvo, vznikla pracovní skupina. Jejím hlavním posláním bylo zapojení občanů do rozvoje a dění v obci, propojení hlavních směrů dalšího rozvoje a v neposlední řadě získání dalších zájemců o práci v zastupitelstvu. Na pracovních setkáních tohoto uskupení se zastupitelstvem obce vznikla představa vize, kam by se Křižánky měly v budoucnosti ubírat.

To byl základ pro vznik dokumentu, který navrhoval dlouhodobou koncepci rozvoje obce. Schválena byla v roce 2006 a Křižánky se staly členem Národní sítě zdravých měst. Jedná se o asociaci, která se zjednodušeně řečeno snaží ze zapojených měst, obcí a regionů vytvářet kvalitní a příjemná místa pro život na základě dohody s obyvateli.

Díky přijatému dokumentu strategického rozvoje došlo v obci k viditelným změnám. Zastupitelstvo se přitom opíralo o aktivní místní spolky a organizace, došlo k obnově Poradního sboru, do něhož se podařilo vtáhnout i zástupce chalupářů a chatařů. Především se ale podařilo uskutečnit řadu investičních a neinvestičních projektů financovaných z různých národních i evropských programů. V nástavbě stávající prodejny se smíšeným zbožím se podařilo vybudovat vzdělávací centrum, rekonstruovat budovu školy, postavila se hasičská zbrojnice, opravil se hřbitov, zvonice a mnoho dalšího.

Uvědomili jsme si, že svoji představu o budoucnosti obce musíme přizpůsobit novým podmínkám a rádi jsme přijali pomoc experta, kterého nám NSZM nabídla,“ říká starosta.

Důležitým bodem na cestě ke změnám byl i projekt Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM) s názvem Strategické řízení v obcích – kvalitně a efektivně, financovaný z Evropského sociálního fondu.

Křižánky jsou v mnoha směrech mimořádná obec. Není vůbec obvyklé, aby se tak malé obce do něčeho takového pustily. Zvládly to a my jsme rádi, že jsme byli u toho a pomohli. Výsledky jsou evidentní,“ dodává na adresu Křižánek Jitka Boušková, která má projekt Strategie řízení v obcích – kvalitně a efektivně z asociace NSZM na starosti.

Odborníka získali v osobě inženýra Krista, který se specializuje na pomoc malým obcím. Křižánkovským pomohl i s aktualizací svého strategického plánu. Tento muž byl posléze v Křižánkách častým hostem, zúčastňoval se jednání s pracovní skupinou, chodil mezi lidi, ptal se jich na jejich priority a představy… Zkrátka zmapoval situaci, aby Křižánkám pomohl se strategickým dokumentem s názvem Vize Křižánky 2022.

 

Příjemce Národní síť Zdravých měst ČR
Název Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně
Operační program OP LZZ
Zahájení 1. říjen 2010
Ukončení 30. září 2013
Náklady 9 083 378,00 Kč
Číslo CZ.1.04/4.1.00/62.00004
Partneři  
Web www.zdravamesta.cz
Kontakt praha@nszm_cz

Otevřít galerii
 
17.4.2014