Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Číslo: 68

Platnost od: 22. 6. 2010 13:30

Platnost do: 15. 10. 2010 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE: Monitorovací zprávy (včetně jejich oprav) s termínem podání od 30. 5. 2012 musí být zasílány ve stanoveném termínu přímo na adresu externího administrátora (EA). Tabulku kontaktních osob EA obdrželi kontaktní osoby a statutární zástupci příjemců emailem.

Zasílací adresa pro MZ (obálka označte dle pravidel metodiky D10): EuroProfis, s.r.o., Vinohradská 29/93, 120 00  Praha 2 - Vinohrady

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 22. 6. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016