Zpět

Transformace pobytových sociálních služeb

Transformace pobytových sociálních služeb

Číslo: 036

Platnost od: 25. 10. 2022 12:00

Platnost do: 10. 2. 2025 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 4. 12. 2023 10:31:25

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Ve výzvě je uvedena podmínka, že přílohu projektové žádosti (u typu projektů B a C) tvoří Transformační plán s přílohami, včetně potvrzení o schválení. Kontaktní sosobou ve věci schvalování a následného vystavení posudku je Mgr. Erika Žežulová, erika.zezulova@mpsv.cz, tel.: 770 122 975

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 036


 
Uveřejněno: 25. 10. 2022
 
Aktualizováno: 1. 12. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel