Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Zpět

Podpora sociálního podnikání v Praze

Podpora sociálního podnikání v Praze

Číslo: 105

Platnost od: 1. 4. 2019 08:00

Platnost do: 28. 6. 2019 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 4. 2019 08:00

Alokace v Kč: 50 000 000

Specifický cíl:
  • Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
    Investiční priorita:
  • 2.1 Aktivní začleňování
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Další informace:

Seminář pro příjemce:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 4. 2019
 
Aktualizováno: 16. 10. 2019
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel