Upravit filtr
Upravit filtr

Nástroje APZ II

Číslo výzvy: 121

Platnost do: 31. 03. 2021 23:59

 
31. 8. 2015

Zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce

Číslo výzvy: 123

Platnost do: 31. 03. 2021 23:59

 
31. 8. 2015

Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Číslo výzvy: 019

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

 
31. 8. 2015

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 Praha

Číslo výzvy: 028

Platnost do: 31. 12. 2016 12:00

 
1. 9. 2015

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (méně rozvinuté regiony)

Číslo výzvy: 027

Platnost do: 31. 12. 2016 12:00

 
1. 9. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje

Číslo výzvy: 116

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
1. 9. 2015

Rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Číslo výzvy: 011

Platnost do: 01. 03. 2021 23:59

 
26. 8. 2015

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Číslo výzvy: 021

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
3. 8. 2015

Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Číslo výzvy: 016

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 015

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
17. 8. 2015

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Číslo výzvy: 032

Platnost do: 30. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Číslo výzvy: 031

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV

Číslo výzvy: 017

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Nástroje APZ

Číslo výzvy: 001

Platnost do: 30. 04. 2016 23:59

 
28. 7. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo výzvy: 003

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Číslo výzvy: 014

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Číslo výzvy: 013

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

Číslo výzvy: 010

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
1. 7. 2015

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Číslo výzvy: 009

Platnost do: 31. 12. 2016 23:59

 
1. 7. 2015

Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Číslo výzvy: 005

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

 
26. 6. 2015
Je zobrazeno 101 - 120 položek z celkového počtu 125.