Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Číslo výzvy: 126

Platnost do: 06. 06. 2016 23:59

 
5. 1. 2016

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva

Číslo výzvy: 042

Platnost do: 31. 10. 2016 12:00

 
16. 12. 2015

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Číslo výzvy: 040

Platnost do: 29. 02. 2016 23:59

 
20. 11. 2015

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo výzvy: 035

Platnost do: 08. 01. 2016 14:00

 
11. 11. 2015

Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze

Číslo výzvy: 036

Platnost do: 09. 12. 2015 14:00

 
11. 11. 2015

Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ

Číslo výzvy: 018

Platnost do: 31. 03. 2020 12:00

 
2. 11. 2015

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Číslo výzvy: 041

Platnost do: 10. 03. 2016 12:00

 
19. 11. 2015

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny

Číslo výzvy: 024

Platnost do: 15. 09. 2017 12:00

 
2. 11. 2015

Projekty realizované Ministerstvem zdravotnictví (systémové)

Číslo výzvy: 039

Platnost do: 30. 03. 2018 12:00

 
30. 10. 2015

Výzva pro zařízení sociálních služeb, zřizovaná MPSV

Číslo výzvy: 038

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
30. 10. 2015

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo výzvy: 037

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
20. 10. 2015

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Číslo výzvy: 026

Platnost do: 31. 07. 2016 23:59

 
23. 9. 2015

Rozvoj služeb zaměstnanosti

Číslo výzvy: 122

Platnost do: 01. 03. 2021 23:59

 
19. 10. 2015

Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy

Číslo výzvy: 025

Platnost do: 30. 06. 2020 23:59

 
9. 9. 2015

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Číslo výzvy: 022

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
23. 9. 2015

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo výzvy: 023

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
21. 9. 2015

Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

Číslo výzvy: 029

Platnost do: 30. 06. 2017 23:59

 
25. 9. 2015

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Číslo výzvy: 030

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
25. 9. 2015

Nástroje APZ II

Číslo výzvy: 121

Platnost do: 31. 03. 2021 23:59

 
31. 8. 2015

Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Číslo výzvy: 019

Platnost do: 31. 12. 2019 23:59

 
31. 8. 2015