Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr

Podpora procesů ve službách na území hl. města Prahy

Číslo výzvy: 008

Platnost do: 30. 06. 2020 12:00

 
26. 6. 2015
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Číslo výzvy: 007

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

 
26. 6. 2015

Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Číslo výzvy: 006

Platnost do: 30. 06. 2020 12:00

 
26. 6. 2015

Budování kapacit sociálních partnerů

Číslo výzvy: 002

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
30. 6. 2015

Záruky pro mladé

Číslo výzvy: 004

Platnost do: 31. 12. 2018 12:00

 
8. 6. 2015
Je zobrazeno 121 - 125 položek z celkového počtu 125.