Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Filtr

Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Číslo výzvy: 108

Platnost do: 31. 10. 2019 12:00

 
3. 12. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Číslo výzvy: 076

Platnost do: 15. 03. 2019 12:00

 
1. 11. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

Číslo výzvy: 095

Platnost do: 28. 02. 2019 12:00

 
1. 11. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Číslo výzvy: 083

Platnost do: 30. 09. 2019 12:00

 
31. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Číslo výzvy: 059

Platnost do: 31. 01. 2019 12:00

 
30. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

Číslo výzvy: 088

Platnost do: 08. 01. 2019 12:00

 
2. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo výzvy: 089

Platnost do: 31. 01. 2019 12:00

 
3. 9. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Budování kapacit sociálních partnerů II

Číslo výzvy: 094

Platnost do: 20. 12. 2018 12:00

 
16. 7. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo výzvy: 118

Platnost do: 15. 06. 2018 16:00

 
15. 3. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo výzvy: 080

Platnost do: 15. 06. 2018 16:00

 
15. 3. 2018
 
Určeno pro: Žadatel

Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR II.

Číslo výzvy: 084

Platnost do: 23. 04. 2018 12:00

 
8. 1. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Ověřování nových řešení využitelných ve veřejné sféře

Číslo výzvy: 082

Platnost do: 29. 11. 2019 12:00

 
24. 12. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Age management - chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Číslo výzvy: 079

Platnost do: 29. 03. 2018 12:00

 
30. 10. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro regiony NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – kraje

Číslo výzvy: 091

Platnost do: 31. 03. 2018 23:59

 
25. 10. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Číslo výzvy: 075

Platnost do: 04. 01. 2018 12:00

 
27. 9. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha

Číslo výzvy: 074

Platnost do: 23. 11. 2017 23:59

 
1. 9. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo výzvy: 073

Platnost do: 23. 11. 2017 23:59

 
1. 9. 2017
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 129

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
30. 6. 2017

Podpora sociálního začleňování v Praze

Číslo výzvy: 134

Platnost do: 30. 10. 2017 12:00

 
19. 6. 2017

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v hl. městě Praze

Číslo výzvy: 078

Platnost do: 29. 09. 2017 14:00

 
29. 5. 2017
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel