Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Filtr

Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Číslo výzvy: 016

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 015

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
17. 8. 2015

Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež

Číslo výzvy: 032

Platnost do: 30. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Budování kapacit a profesionalizace NNO

Číslo výzvy: 031

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Systémové projekty realizované MPSV, ÚMPOD a FDV

Číslo výzvy: 017

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Číslo výzvy: 021

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
3. 8. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo výzvy: 003

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování v Praze

Číslo výzvy: 014

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Podpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. m. Prahu

Číslo výzvy: 013

Platnost do: 16. 10. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Nástroje APZ

Číslo výzvy: 001

Platnost do: 30. 04. 2016 23:59

 
28. 7. 2015

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Číslo výzvy: 009

Platnost do: 31. 12. 2016 23:59

 
1. 7. 2015

Průběžná výzva pro kraje - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Číslo výzvy: 005

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

 
26. 6. 2015

Podpora procesů ve službách na území hl. města Prahy

Číslo výzvy: 008

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

 
26. 6. 2015
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Číslo výzvy: 007

Platnost do: 13. 12. 2019 23:59

 
26. 6. 2015

Průběžná výzva pro hl. m. Prahu - podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb

Číslo výzvy: 006

Platnost do: 30. 06. 2020 12:00

 
26. 6. 2015

Budování kapacit sociálních partnerů

Číslo výzvy: 002

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
30. 6. 2015

Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ

Číslo výzvy: 010

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
1. 7. 2015

Záruky pro mladé

Číslo výzvy: 004

Platnost do: 31. 12. 2018 12:00

 
8. 6. 2015