Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Filtr

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad a NUTS II Moravskoslezsko – ÚP ČR

Číslo výzvy: 136

Platnost do: 30. 06. 2020 12:00

 
18. 7. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky - dotace v hl. m. Praze

Číslo výzvy: 133

Platnost do: 21. 08. 2019 16:00

 
17. 6. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu

Číslo výzvy: 111

Platnost do: 15. 08. 2019 16:00

 
10. 6. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce v Praze

Číslo výzvy: 099

Platnost do: 31. 07. 2019 12:00

 
26. 4. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Číslo výzvy: 106

Platnost do: 31. 07. 2019 12:00

 
26. 4. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo výzvy: 098

Platnost do: 31. 07. 2019 12:00

 
26. 4. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora sociálního podnikání v Praze

Číslo výzvy: 105

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
1. 4. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo výzvy: 119

Platnost do: 21. 06. 2019 16:00

 
22. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo výzvy: 092

Platnost do: 21. 06. 2019 16:00

 
22. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

Číslo výzvy: 090

Platnost do: 10. 05. 2019 12:00

 
21. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo výzvy: 097

Platnost do: 15. 05. 2019 17:00

 
15. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz v hl. m. Praze

Číslo výzvy: 113

Platnost do: 31. 05. 2019 23:59

 
12. 3. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo výzvy: 112

Platnost do: 31. 05. 2019 23:59

 
5. 3. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

Číslo výzvy: 103

Platnost do: 30. 06. 2021 23:59

 
11. 2. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Číslo výzvy: 114

Platnost do: 30. 04. 2019 12:00

 
8. 2. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo výzvy: 101

Platnost do: 30. 06. 2021 23:59

 
4. 2. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo výzvy: 081

Platnost do: 29. 03. 2019 12:00

 
1. 2. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Číslo výzvy: 110

Platnost do: 11. 02. 2019 08:00

 
10. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Číslo výzvy: 070

Platnost do: 14. 03. 2019 16:00

 
7. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Číslo výzvy: 069

Platnost do: 14. 03. 2019 16:00

 
7. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel