Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Filtr

Podpora sociálního podnikání v Praze

Číslo výzvy: 105

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
1. 4. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo výzvy: 119

Platnost do: 21. 06. 2019 16:00

 
22. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo výzvy: 092

Platnost do: 21. 06. 2019 16:00

 
22. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.1

Číslo výzvy: 090

Platnost do: 10. 05. 2019 12:00

 
21. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Číslo výzvy: 097

Platnost do: 15. 05. 2019 17:00

 
15. 3. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz v hl. m. Praze

Číslo výzvy: 113

Platnost do: 31. 05. 2019 23:59

 
12. 3. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin registrovaných v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo výzvy: 112

Platnost do: 31. 05. 2019 23:59

 
5. 3. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

Číslo výzvy: 103

Platnost do: 30. 06. 2021 23:59

 
11. 2. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků

Číslo výzvy: 114

Platnost do: 30. 04. 2019 12:00

 
8. 2. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu

Číslo výzvy: 101

Platnost do: 30. 06. 2021 23:59

 
4. 2. 2019
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo výzvy: 081

Platnost do: 29. 03. 2019 12:00

 
1. 2. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji II!

Číslo výzvy: 110

Platnost do: 11. 02. 2019 08:00

 
10. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Číslo výzvy: 070

Platnost do: 14. 03. 2019 16:00

 
7. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)

Číslo výzvy: 069

Platnost do: 14. 03. 2019 16:00

 
7. 1. 2019
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora programu Housing First (Bydlení především)

Číslo výzvy: 108

Platnost do: 31. 05. 2019 12:00

 
3. 12. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu sociálního začleňování v Praze (2. výzva)

Číslo výzvy: 095

Platnost do: 28. 02. 2019 12:00

 
1. 11. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny

Číslo výzvy: 076

Platnost do: 15. 03. 2019 12:00

 
1. 11. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nová řešení pro tíživé sociální problémy

Číslo výzvy: 083

Platnost do: 30. 09. 2019 12:00

 
31. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže

Číslo výzvy: 059

Platnost do: 31. 01. 2019 12:00

 
30. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (3. výzva)

Číslo výzvy: 088

Platnost do: 08. 01. 2019 12:00

 
2. 10. 2018
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel