Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Výzvy naleznete pod url adresami www.esfcr.cz/vyzva-XXX-opz, kde XXX je číslo výzvy.
Filtr

Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí

Číslo výzvy: 128

Platnost do: 30. 11. 2016 12:00

 
9. 9. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Číslo výzvy: 065

Platnost do: 29. 07. 2016 12:00

 
15. 4. 2016

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Číslo výzvy: 062

Platnost do: 02. 05. 2016 23:59

 
10. 3. 2016

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Číslo výzvy: 044

Platnost do: 30. 12. 2016 12:00

 
1. 3. 2016

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo výzvy: 034

Platnost do: 11. 04. 2016 23:59

 
11. 1. 2016

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo výzvy: 033

Platnost do: 11. 04. 2016 23:59

 
11. 1. 2016

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 2. výzva

Číslo výzvy: 042

Platnost do: 31. 10. 2016 12:00

 
16. 12. 2015

Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí

Číslo výzvy: 041

Platnost do: 10. 03. 2016 12:00

 
19. 11. 2015

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Číslo výzvy: 037

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
20. 10. 2015

Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Číslo výzvy: 026

Platnost do: 31. 07. 2016 23:59

 
23. 9. 2015

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Číslo výzvy: 022

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
23. 9. 2015

Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Číslo výzvy: 023

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
21. 9. 2015

Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva

Číslo výzvy: 029

Platnost do: 30. 06. 2017 23:59

 
25. 9. 2015

Úřad vlády ČR (systémové projekty)

Číslo výzvy: 030

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
25. 9. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad – kraje

Číslo výzvy: 116

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
1. 9. 2015

Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Číslo výzvy: 016

Platnost do: 29. 06. 2018 23:59

 
27. 8. 2015

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 015

Platnost do: 30. 11. 2015 23:59

 
17. 8. 2015

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Číslo výzvy: 021

Platnost do: 31. 12. 2020 23:59

 
3. 8. 2015

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji

Číslo výzvy: 003

Platnost do: 31. 12. 2015 23:59

 
3. 8. 2015

Systémové projekty na podporu rovnosti žen a mužů

Číslo výzvy: 009

Platnost do: 31. 12. 2016 23:59

 
1. 7. 2015