Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Udržení služeb CENTROM

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/A8.00001
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Udržitelnost sociálních služeb komunitního centra Českého západu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/A8.00004
Datum zahájení: 01. 02. 2014
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00140
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komplexní vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v oblasti krizové intervence

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00193
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Další vzdělávání v oblasti sociálních služeb v Jihočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00103
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání v DS Heřmanův Městec

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00218
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pro ošetřovatelský personál

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00222
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Systematické vzdělávání pracovníků v přímé péči o osoby s duševním onemocněním

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00064
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Úsměv pro seniory

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00186
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování bezpečnosti osob ohrožených obchodováním s lidmi při zapojování na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00163
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dorozumíme se. Výcvik prcovníků v sociálních službách v alternativní a augmentativní komunikaci (AAK) s jejich řečově postiženými klienty

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00037
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke kvalitě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00129
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování kvality poskytované péče vzděláváním zaměstnanců Domu pro seniory Uničov, s.r.o

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00099
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00147
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

vzdělávání pracovníků Domova se zvláštním režimem Pohoda

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00093
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Na okraji - vzdělávání k naplnění vize

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00191
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávací program Standardy prakticky aneb jak se domlouvat a domluvit s klientem - III

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00097
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2016

 
22. 04. 2017
 

Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00205
Datum zahájení: 02. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

CEMA Žamberk a partneři rozvíjí schopnosti svých lidí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00042
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rosteme a naši klienti s námi

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00067
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017