Podpora sociálního bydlení (1)

Číslo: 007

Platnost od: 30. 6. 2022 10:00

Platnost do: 5. 1. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2022 10:00

Alokace v Kč: 580 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:01:20

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

S ohledem na změnu data ukončení příjmů žádostí (do 5. 1. 2023) u výzvy č. 007 OPZ+  již nelze přijímat návrhy ke konzultaci.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnoticí komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Prezentace pro příjemce:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 007 

 


 
Uveřejněno: 30. 6. 2022
 
Aktualizováno: 15. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel