Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Číslo: 008

Platnost od: 1. 7. 2022 10:00

Platnost do: 15. 12. 2022 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 27. 7. 2022 09:00

Alokace v Kč: 1 020 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  •  2.1 Aktivní začleňování

V souvislosti s vyhlášením této výzvy Vás informujeme o modifikaci Výzvy MMR k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027 a upozorňujeme na možnost od 1. 7. 2022 předkládat Akční plány MAS pro OPZ+ do této výzvy MMR.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Hodnocení 31.10. – 3.11.2022 

Hodnocení 7.11. – 10.11.2022 

 

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 1. 7. 2022
 
Aktualizováno: 22. 11. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel