Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb

Specifický cíl: Cílem výzvy je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Číslo: 65

Platnost od: 11. 6. 2010 14:00

Platnost do: 17. 9. 2010 12:00

Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE: žádosti je možné podávat od 2. 7. 2010.

UPOZORNĚNÍ: U výzvy č. 65 byla změněna kontaktní adresa. Aktuální verzi textu výzvy s opravenou kontaktní adresou naleznete pod příslušným odkazem níže.


 
Uveřejněno: 11. 6. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016