Zpět

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Číslo: A1

Platnost od: 29. 8. 2012 13:00

Platnost do: 31. 12. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: uzavřená


 
Uveřejněno: 29. 8. 2012
 
Aktualizováno: 15. 6. 2016