Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 500 Kč

 
17. 06. 2019

Aktualizace územní energetické koncepce - Chomutov

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
17. 06. 2019

Informační a komunikační strategie

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 705 000 Kč

 
17. 06. 2019

Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 09:00

 
14. 06. 2019

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro JP Spedition & Transport s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 06. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 718 000 Kč

 
14. 06. 2019

Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 940 000 Kč

 
14. 06. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 7 - Vedení domácnosti a hospodaření s penězi – OPAKOVÁNÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 000 Kč

 
10. 06. 2019

REKVALIFIKAČNÍ KURZY PRO ÚP ČR – PARDUBICKÝ KRAJ VI

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 540 000 Kč

 
06. 06. 2019

Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 377 777 Kč

 
06. 06. 2019

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje III.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 06. 2019 10:00

 
06. 06. 2019

Zajištění služby soucisející se zpracovánímm strategických dokumentů MČ Praha 14 -Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na obdobíí 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 200 Kč

 
06. 06. 2019

Elektronické úřední desky

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2019 10:00

 
05. 06. 2019

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s. – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 06. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 268 800 Kč

 
05. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny ČSRP

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 264 296 Kč

 
05. 06. 2019

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM KHK KK II. - část Jazykové kurzy.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 06. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 696 000 Kč

 
05. 06. 2019

Doprava dětí do ZŠ Pecka

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 06. 2019 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 644 628 Kč

 
05. 06. 2019

Age management v Teritoriálním paktu zaměstnanosti Pardubického kraje, z.ú. – vzdělávání, poradenství a měření

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 491 738 Kč

 
05. 06. 2019

Školení na informační systém Helios Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 405 250 Kč

 
03. 06. 2019

Školení měkkých a manažerských dovedností a školení na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001 pro zaměstnance v uskupení firem DEMONTA.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 522 250 Kč

 
03. 06. 2019

Age management ve společnosti G.N.P.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 603 000 Kč

 
31. 05. 2019