Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové I.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 07. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 283 300 Kč

 
04. 07. 2018

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 - 2030

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 513 208 Kč

 
04. 07. 2018

Zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice - 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 07. 2018 14:00

 
04. 07. 2018

Zajištění vzdělávání pro HP-Pelzer s.r.o III.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 676 000 Kč

 
04. 07. 2018

„Projekt „SMART vzdělávání Městské části Praha 5“ – zajištění vzdělávacích aktivit v rámci KA 6 – Školení „Smart City““

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 243 388 Kč

 
02. 07. 2018

Vzdělávání v koncernu ZKL

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 450 000 Kč

 
02. 07. 2018

Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 85 000 Kč

 
02. 07. 2018

Zajištění vzdělávání pro Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o. I

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 310 000 Kč

 
02. 07. 2018

Vzdělávání měkkých dovedností pro společnost SSI (II)

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 565 520 Kč

 
29. 06. 2018

Strategické rozvojové dokumenty:1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 374 250 Kč

 
28. 06. 2018

VZDĚLÁVÁNÍ 2017-2018 UNILIN

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 000 Kč

 
27. 06. 2018

Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 1: Elektrický košový lis na ovoce Část 2: Elektrická myčka na ovoce Část 3: Sušička na ovoce Část 4: Pastér Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 980 000 Kč

 
27. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Stant Manufacturing s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 574 435 Kč

 
27. 06. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – konzultace

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 000 Kč

 
26. 06. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 330,58 Kč

 
25. 06. 2018

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 397 500 Kč

 
25. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců – Proact Czech Republic, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 751 920 Kč

 
22. 06. 2018

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu ID zakázky na profilu zadavatele: VZ0047074

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 850 Kč

 
22. 06. 2018

TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PO VOLBÁCH V ROCE 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 895 544 Kč

 
22. 06. 2018

Pasport komunikací města Žďár nad Sázavou KA 04

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 690 000 Kč

 
22. 06. 2018