Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 15 - Motivace a aktivizace uživatelů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 14 - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 175 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 13 - Komunikační dovednosti v práci s uživatelem

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 12 - Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb a práce s rizikem

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
31. 10. 2019

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti OTIS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 860 000 Kč

 
30. 10. 2019

Age management ve společnosti TOMI CZECH

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 141 500 Kč

 
30. 10. 2019

Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 2 a č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 565 000 Kč

 
29. 10. 2019

Zabezpečení společné dopravy dětí do/z Mraveniště v rámci projektu „Společná doprava dětí do Mraveniště“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014012

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 452 975,2 Kč

 
29. 10. 2019

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností a účetních, ekonomických a právních kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 084 000 Kč

 
29. 10. 2019

Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 854 000 Kč

 
25. 10. 2019

Další vzdělávání zaměstnanců ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. v oblasti digitální gramotnosti a měkkých dovednostech v rámci zavádění age managementu

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 11. 2019 10:00

 
25. 10. 2019

Vzdělávání zaměstnanců firmy LB Cemix, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 09:00

 
24. 10. 2019

Vzdělávání zaměstnanců členů SPPMaS

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 650 671 Kč

 
24. 10. 2019

Vzdělávání v Chemoplast BEC, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 331 432 Kč

 
24. 10. 2019

Integrované řešení ATTIS Karat

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 562 832 Kč

 
23. 10. 2019

Koncepce obnovy veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 580 000 Kč

 
23. 10. 2019

Dodávky SW pro město Žďár nad Sázavou

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč

 
22. 10. 2019

Vzdělávací aktivity v rámci projektu „Age management společnosti Karlova pekárna s.r.o.“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 786 000 Kč

 
22. 10. 2019

Zpracování strategického dokumentu SOVK pro posílení dotačního potenciálu svazku a zvýšení kompetencí zástupců jednotlivých obcí v oblasti strategického řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 785 123,97 Kč

 
21. 10. 2019

„Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro GEBRÜDER WEISS spol. s r.o.“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 240 500 Kč

 
21. 10. 2019