Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Aplikace pro řízení vzdělávání zaměstnanců MÚ Mělník

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 253 800 Kč

 
30. 05. 2018

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 480 000 Kč

 
25. 05. 2018

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let – 3. běh projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 270 000 Kč

 
25. 05. 2018

Nové technologie, postupy a procesy ve stavebnictví

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 438 900 Kč

 
25. 05. 2018

Analytická studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
24. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – supervize

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 445 000 Kč

 
24. 05. 2018

Intenzivní kurz anglického jazyka B2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

Intenzivní kurz anglického jazyka A2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST F) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
22. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (ČÁST A) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 695 Kč

 
22. 05. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Synthesia, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
22. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – procesní audity

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 000 Kč

 
21. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – audity kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 000 Kč

 
21. 05. 2018

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT V

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 197 500 Kč

 
21. 05. 2018

Komplexní vzdělávací program zaměstnanců společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 870 000 Kč

 
21. 05. 2018

Odborný kurz pneumatiky a diagnostiky pneumatických obvodů

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 175 000 Kč

 
18. 05. 2018

Realizace vzdělávání zaměstnanců MěÚ Orlová

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2018 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
17. 05. 2018

Generel veřejného osvětlení města Hradec Králové

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 975 200 Kč

 
17. 05. 2018

APS Fabrio pro optimalizaci výroby

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 879 200 Kč

 
16. 05. 2018

Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 644 628 Kč

 
15. 05. 2018