Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 113 200 Kč

 
29. 03. 2018

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část. Studie proveditelnosti na záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru"

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. I

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
29. 03. 2018

Změna užívání v budově čp.53 v Horce-Dětská skupina Horka

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
26. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců - GiTy, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 400 Kč

 
26. 03. 2018

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
26. 03. 2018

Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 624 066 Kč

 
23. 03. 2018

Školení v oblasti obecného IT a měkkých a manažerských dovedností – CIKAUTXO CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
23. 03. 2018

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
22. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ – Specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
21. 03. 2018

AutoCad - pokročilé metody a postupy

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 319 000 Kč

 
20. 03. 2018

Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 750 Kč

 
20. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců – Specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 278 900 Kč

 
20. 03. 2018

Služby údržby a rozvoje EPR systému Helios Green

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 991 160 Kč

 
16. 03. 2018

Implementace modelu CAF 2013 na MěÚ Milovice a vzdělávání zaměstnanců úřadu

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2018 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 381 000 Kč

 
15. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro Murr CZ, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 000 Kč

 
15. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců MSA, a.s. v oblasti jaderné energetiky.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
15. 03. 2018

EPLAN Experience - navazující vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 930 000 Kč

 
14. 03. 2018

Pružná změna výroby II

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 285 000 Kč

 
14. 03. 2018

Realizace vzdělávacích kurzů- Měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 281 720 Kč

 
14. 03. 2018