Podpora sociální práce (1)

Číslo: 009

Platnost od: 19. 7. 2022 10:00

Platnost do: 21. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 7. 2022 10:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  •  2.1 Aktivní začleňování

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 19. 7. 2022
 
Aktualizováno: 29. 11. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel