Podpora sociální práce (1)

Číslo: 009

Platnost od: 19. 7. 2022 10:00

Platnost do: 21. 4. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 19. 7. 2022 10:00

Alokace v Kč: 300 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:02:11

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 009

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Prezentace z metodického setkání s příjemci


 
Uveřejněno: 19. 7. 2022
 
Aktualizováno: 14. 3. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel