Transformace pobytových sociálních služeb

Číslo: 036

Platnost od: 25. 10. 2022 12:00

Platnost do: 10. 2. 2025 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 10. 2022 12:00

Alokace v Kč: 250 000 000

Poslední aktualizace dat: 15. 7. 2024 12:06:26

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Ve výzvě je uvedena podmínka, že přílohu projektové žádosti (u typu projektů B a C) tvoří Transformační plán s přílohami, včetně potvrzení o schválení. Kontaktní osobou ve věci schvalování a následného vystavení posudku je Mgr. Jana Sentlová, jana.sentlova@mpsv.cz, tel.: 777 717 275.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 036


 
Uveřejněno: 25. 10. 2022
 
Aktualizováno: 28. 6. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel