Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zefektivnění činností a služeb ve veřejné správě v Náchodě

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 06. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 424 000 Kč

 
07. 05. 2018

Vzdělávací aktivita Základní kovoobráběčské práce - akreditovaný kurz MŠMT

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
07. 05. 2018

Studie proveditelnosti k projektům cyklostezek Chodov – Loket a Sokolov - Hřebeny

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 05. 2018 14:00

 
04. 05. 2018

Vzdělávání - podpora implementace transformačního plánu

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 432 000 Kč

 
03. 05. 2018

KASPER KOVO s.r.o. - firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 05. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 939 824 Kč

 
03. 05. 2018

Školení pro ICT Pro s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 260 Kč

 
30. 04. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců firmy LK Advisory, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 990 000 Kč

 
30. 04. 2018

Odborné služby v oblasti rovných příležitostí IV – akční plán, nástroje zavedení a vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 161 157 Kč

 
30. 04. 2018

Zvýšení stability a konkurenceschopnosti firmy - vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 980 000 Kč

 
27. 04. 2018

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 133 820 100 Kč

 
26. 04. 2018

Zhotovení úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s. - opakovaně

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 140 Kč

 
26. 04. 2018

Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s. - opakovaně

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 870 Kč

 
26. 04. 2018

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
24. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 9

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 147 000 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 8

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 463,17 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 433 884,3 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 6

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 834,71 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 4

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 59 917,36 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ klíčovou aktivitu č. 2

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 644,63 Kč

 
23. 04. 2018

Pořízení kovových postelí s kovovým roštem

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2018 18:00

 
23. 04. 2018