Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

AVORI – vzdělávání zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 598 000 Kč

 
24. 01. 2018

Realizace vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 02. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč

 
24. 01. 2018

Auditor kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 02. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 40 000 Kč

 
23. 01. 2018

Pneumatika PN111-2, PN121

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 02. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 Kč

 
23. 01. 2018

Dr. Oetker - firemní vzdělávání – 2. řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
23. 01. 2018

Kurz TIA-S7-1500 a S7-1200

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 40 000 Kč

 
22. 01. 2018

Supervize v projektu Proč zrovna já? II - 2

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 008 000 Kč

 
22. 01. 2018

Rozšiřujeme obzory

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 02. 2018 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 589 338 Kč

 
22. 01. 2018

Podpora a posilování systému služeb sociální prevence zaměřených na potřeby osob ohrožených zadlužeností v Olomouckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 570 711 Kč

 
22. 01. 2018

Rozšíření kvalifikace v oblasti SAP

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 448 000 Kč

 
19. 01. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Global Business s.r.o. – odborné vzdělávací aktivity

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 370,67 Kč

 
19. 01. 2018

Odborné školení TPV2000

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 386 100 Kč

 
19. 01. 2018

Pronájem prostor pro realizaci pobytové sociální služby, Azylový dům pro rodiny s dětmi v Mostě

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 548 000 Kč

 
19. 01. 2018

Zpracování akčního plánu rozvoje města pro roky 2019 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 123 000 Kč

 
19. 01. 2018

Zpracování marketingové strategie Dobříše

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 246 250 Kč

 
19. 01. 2018

Zpracování územně dopravní koncepce města Dobříše

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 407 100 Kč

 
19. 01. 2018

Technické kurzy pro zaměstnance Flash Steel Power, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 207 Kč

 
18. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců ČD – Informační Systémy, a.s. v oblasti SAP

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 265 000 Kč

 
18. 01. 2018

Vybavení IT a jiné technické zařízení pro projekty Společnosti Podané ruce o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 02. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
18. 01. 2018

Výběrové řízení na školení robotizace

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
17. 01. 2018