Nový podcast sociálních inovací

Chcete se něco dozvědět o sociálních inovacích? Co to vlastně je a jaké projekty a organizace jsou v Česku z evropských peněz podporovány? Poslechněte si nový podcast Ministerský jednorožec.

 
28. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy OPZ+ na podporu sociální práce

Rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 7. 2022 byla vyhlášena výzva č. 009 OPZ+ Podpora sociální práce (1).

 
19. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Vzor pracovního výkazu v OPZ+

Upozorňujeme, že byl zveřejněn vzor pracovního výkazu pro OPZ+.

 
08. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Plánované výzvy na sociální inovace v OPZ+

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu byly zveřejněny informace o plánovaných výzvách na sociální inovace v OPZ+ a možnostech konzultací projektových záměrů.

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy OPZ+ na podporu komunitně vedeného místního rozvoje

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena výzva č. 008 OPZ+ Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1).

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+

Upozorňujeme, že 1. 7. 2022 byly uveřejněny Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu sociálního bydlení

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena výzva 007 - Podpora sociálního bydlení (1).

 
30. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu dialogu sociálních partnerů

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena výzva 001 - Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů.

 
30. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

 
17. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

První výzva OPZ+ byla vyhlášena

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena první výzva Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřená na rozvoj institucí a služeb trhu práce. Další výzvy budou postupně přibývat.

 
15. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus

V pátek 3. června schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). V návaznosti na to dnes proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru OPZ+. Došlo tak ke splnění posledního milníku nutného ke spuštění prvních výzev v období 2021–2027. Celková alokace programu je zhruba 46 miliard korun.

 
08. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+. Nové verze pravidel pro žadatele a příjemce jsou účinné od 1. 6. 2022.

 
31. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

První verze pravidel OPZ+

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+") si dovoluje informovat, že došlo k vydání první verze pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a příručky pro hodnotitele projektů zajišťujících věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou. Dokumenty jsou účinné od 1. 4. 2022.

 
01. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce