Upravit filtr
Upravit filtr

Upozornění na plánovanou odstávku portálu esfcr.cz dne 11. 4.

 
06. 04. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pokynů k doplnění žádosti o podporu před vydáním právního aktu

Řídicí orgán informuje žadatele o podporu z OPZ+, že jsou k dispozici aktualizované pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
24. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Upozornění na technické problémy portálu

 
23. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podnikové vzdělávání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 047 Podnikové vzdělávání (1).

 
20. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce o vydání první verze pokynů pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
15. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Pokyny k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+

Řídicí orgán OPZ+ informuje příjemce o vydání první verze pokynů pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+.

 
15. 03. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 052 Podpora zaměstnanosti v rámci regionálních partnerství paktů zaměstnanosti.

 
14. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Vybudování dětských skupin (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 10. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 049 Vybudování dětských skupin (1).

 
10. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Společně za vzděláváním (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 040 Společně za vzděláváním (1).

 
07. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 3. 2023 byla vyhlášena výzva OPZ+ č. 096 ALMA - mezinárodní mobilita znevýhodněné mládeže (1).

 
01. 03. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Změna termínu vyhlášení - Výzva č. 049 OPZ+

 
27. 02. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 24. 2. 2023 byla vyhlášena výzva č. 037 OPZ+ Posílení kompetencí žen znevýhodněných na trhu práce a v podnikání (1).

 
24. 02. 2023
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Úprava pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+ a nový vzor právního aktu

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v OPZ+, že vydává první verzi Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. K dispozici je také revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s přímými a nepřímými náklady a pro projekty financované s využitím paušálních sazeb a revize Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na podporu dětských skupin.

 
24. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Doporučené vzory pro zadávání zakázek v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje žadatele a příjemce v rámci OPZ+ o zveřejnění doporučených vzorů pro zadávání zakázek, na které se vztahuje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021-2027 (viz příloha č. 1 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+).

 
23. 02. 2023
 
Určeno pro: Příjemce

Aktualizované vzory právních aktů a formulář k veřejné podpoře v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo k aktualizaci vzorů právních aktů využívaných v OPZ+ a také formuláře pro rozdělení veřejné podpory a podpory de minimis. Dokumenty jsou účinné od 1. 2. 2023.

 
06. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Nové termíny výzev č. 40 a 47 na další profesní vzdělávání

Rádi bychom Vás informovali, že došlo k aktualizaci harmonogramu výzev OPZ+, kde jsou zveřejněny nové plánované termíny vyhlášení výzvy č. 40 Společně za vzděláváním a výzvy č. 47 Podnikové vzdělávání.

 
03. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel

Pokyny pro žadatele a příjemce pro práci v IS KP21+

Oznamujeme, že v souvislosti se zavedením specifických datových položek byly aktualizovány pokyny pro žadatele k vyplnění žádosti o podporu v IS KP21+ a pokyny pro příjemce ke zpracování žádosti o změnu v IS KP21+, a to s účinností od 1. 2. 2023.

 
01. 02. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Revize pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Informujeme žadatele a příjemce o zveřejnění revize Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a o vydání první verze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání. Pravidla jsou účinná od 1. 2. 2023.

 
31. 01. 2023
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 101 OPZ+ Podpora sociálního bydlení zejména osob z Ukrajiny.

 
20. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nové dokumenty pro žadatele a příjemce v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ oznamuje, že došlo k vydání aktualizovaných i zcela nových formulářů a pokynů pro žadatele a příjemce z OPZ+.

 
16. 12. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

HOTLINE - Technická podpora

Upozorňujeme žadatele a příjemce z OPZ+, OPZ, OP VVV, OP JAK, OP PPR, že v případě technických problémů s IS KP14+, IS KP21+ či IS ESF je možné se obracet na HOTLINE technické podpory prostřednictvím klubů pro jednotlivé programy.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

NOVÉ - grafy u výzev OPZ+

Rádi bychom Vás informovali, že u vyhlášených výzev OPZ+ nově najdete grafy znázorňující aktuální stav čerpání finančních prostředků dané výzvy. Tyto základní údaje budou pravidelně aktualizovány.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora integrace romské menšiny (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 14. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 044 OPZ+ Podpora integrace romské menšiny (1).

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Změna data vyhlášení výzvy 03_22_040 Společně za vzděláváním

Rádi bychom Vás informovali, že s ohledem na pokračující jednání řídicího orgánu s Evropskou komisí ohledně výše jednotkových nákladů nebude výzva 03_22_040 Společně za vzděláváním vyhlášena v plánovaném termínu 6. 1. 2023.

 
14. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Proběhlo zasedání Výboru Evropského sociálního fondu plus (ESF+)

V rámci českého předsednictví EU proběhlo 7. prosince v Praze zasedání Výboru Evropského sociálního fondu plus (ESF+).

 
08. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Média

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 043 OPZ+ Podpora sociálního začleňování cílových skupin (1).

 
07. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyšlo nové číslo zpravodaje OPZOR

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 2. 12. 2022 vyšlo nové číslo elektronického zpravodaje OPZ a OPZ+ "OPZOR".

 
02. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost

Vyhlášení výzvy Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 2. 12. 2022 byla vyhlášena výzva č. 042 OPZ+ Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (1).

 
02. 12. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace pokynů k doplnění žádosti o podporu před vydáním právního aktu

Oznamujeme, že jsou k dispozici aktualizované pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
14. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Zveřejnění formulářů pro oblast veřejné podpory a podpory de minimis v OPZ+

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo ke zveřejnění formulářů pro oblast veřejné podpory a podpory de minimis v OPZ+.

 
08. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Budování kapacit a profesionalizace NNO (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 7. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 039 OPZ+ Budování kapacit a profesionalizace NNO (1).

 
07. 11. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Integrované územní investice – zaměstnanost

Rádi bychom Vás informovali, že dne 3. 11. 2022 byla vyhlášena výzva č. 032 OPZ+ Integrované územní investice – zaměstnanost.

 
03. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Aktualizované vzory právních aktů

Řídicí orgán OPZ+ informuje, že došlo k aktualizaci vzorů právních aktů využívaných v OPZ+. Vzory jsou účinné od 1. 11. 2022.

 
01. 11. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Age management

Rádi bychom Vás informovali, že dne 21. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 035 OPZ+ Age management.

 
21. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 099 OPZ+ Služby na podporu sociálního začleňování osob z Ukrajiny.

 
20. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Integrované územní investice – sociální začleňování

Rádi bychom Vás informovali, že dne 17. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 033 OPZ+ Integrované územní investice – sociální začleňování.

 
17. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce v OPZ+

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+, které jsou účinné od 15. 10. 2022.

 
13. 10. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy Transformace pobytových sociálních služeb

Rádi bychom Vás informovali, že dne 25. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 036 OPZ+ Transformace pobytových sociálních služeb.

 
25. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 3. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 027 OPZ+ Zavádění nových řešení ve službách podporujících sociální začleňování (1).

 
03. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 6. 10. 2022 byla vyhlášena výzva č. 029 OPZ+ Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (1).

 
06. 10. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního podnikání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 20. 9. 2022 byla vyhlášena výzva č. 024 OPZ+ Podpora sociálního podnikání (1).

 
20. 09. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

Rádi bychom Vás informovali, že dne 16. 9. 2022 byla vyhlášena výzva č. 019 OPZ+ Podpora osob znevýhodněných na trhu práce

 
16. 09. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Inkubační fáze vývoje řešení (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 13. 9. 2022 byla vyhlášena výzva č. 021 OPZ+ Inkubační fáze vývoje řešení (1)

 
13. 09. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Inkubační fáze šíření (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 12. 9. 2022 byla vyhlášena výzva č. 022 OPZ+ Inkubační fáze šíření (1)

 
12. 09. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 9. 9. 2022 byla vyhlášena výzva č. 020 OPZ+ Genderově nestereotypní volba studijního oboru a povolání (1).

 
09. 09. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách

Rádi bychom Vás informovali, že dne 26. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 018 OPZ+ Podpora sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách (1).

 
26. 08. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 24. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 017 OPZ+ Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1).

 
24. 08. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Sazby per diems v projektech OPZ a OPZ+

Upozorňujeme, že k 25. 7. 2022 došlo ke zveřejnění aktualizovaného sazebníku „per diems“ (tj. cestovních náhrad pro zahraniční experty) na stránkách EK:

 
12. 08. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Podpora pečujících osob a sdílené péče (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 12. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 014 OPZ+ Podpora pečujících osob a sdílené péče (1).

 
12. 08. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Rádi bychom Vás informovali, že dne 4. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 012 OPZ+ Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

 
08. 08. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Zveřejnění vzoru pro vykázání jednotek ve výzvě č. 003 OPZ+

Upozorňujeme, že na stránkách výzvy č. 003 Zajištění dostupnosti sociálních služeb byl zveřejněn vzor přílohy ke zprávě o realizaci - souhrnný přehled poskytovatelů sociálních služeb – výkaz jednotek.

 
04. 08. 2022
 
Určeno pro: Příjemce

Vyhlášení výzvy Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 8. 2022 byla vyhlášena výzva č. 011 OPZ+ Navýšení kapacit nestátních neziskových organizací v oblasti rovných příležitostí žen a mužů

 
01. 08. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Nový podcast sociálních inovací

Chcete se něco dozvědět o sociálních inovacích? Co to vlastně je a jaké projekty a organizace jsou v Česku z evropských peněz podporovány? Poslechněte si nový podcast Ministerský jednorožec.

 
28. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Vyhlášení výzvy OPZ+ na podporu sociální práce

Rádi bychom Vás informovali, že dne 19. 7. 2022 byla vyhlášena výzva č. 009 OPZ+ Podpora sociální práce (1).

 
19. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel

Vzor pracovního výkazu v OPZ+

Upozorňujeme, že byl zveřejněn vzor pracovního výkazu pro OPZ+.

 
08. 07. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

Plánované výzvy na sociální inovace v OPZ+

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu byly zveřejněny informace o plánovaných výzvách na sociální inovace v OPZ+ a možnostech konzultací projektových záměrů.

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Vyhlášení výzvy OPZ+ na podporu komunitně vedeného místního rozvoje

Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena výzva č. 008 OPZ+ Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1).

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+

Upozorňujeme, že 1. 7. 2022 byly uveřejněny Pokyny k doplnění žádosti o podporu v IS KP21+ před vydáním právního aktu.

 
01. 07. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu sociálního bydlení

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena výzva 007 - Podpora sociálního bydlení (1).

 
30. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Výzva na podporu dialogu sociálních partnerů

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena výzva 001 - Podpora a posílení dialogu sociálních partnerů.

 
30. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Z evropských peněz půjde krajům 6,6 miliardy korun na zajištění dostupnosti sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo jednu z prvních výzev v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+). Zaměřuje se na zajištění dostupnosti sociálních služeb a je pro ni vyčleněno zhruba 6,6 miliard korun. Oprávněnými žadateli jsou kraje, včetně hlavního města Prahy.

 
17. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

První výzva OPZ+ byla vyhlášena

Rádi bychom Vás informovali, že na portálu www.esfcr.cz byla dnes vyhlášena první výzva Operačního programu Zaměstnanost plus zaměřená na rozvoj institucí a služeb trhu práce. Další výzvy budou postupně přibývat.

 
15. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost plus

V pátek 3. června schválila Evropská komise Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+). V návaznosti na to dnes proběhlo ustavující zasedání monitorovacího výboru OPZ+. Došlo tak ke splnění posledního milníku nutného ke spuštění prvních výzev v období 2021–2027. Celková alokace programu je zhruba 46 miliard korun.

 
08. 06. 2022
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel, Příjemce

Aktualizace pravidel pro žadatele a příjemce a příručky pro hodnotitele v OPZ+

Oznamujeme, že byly zveřejněny aktualizované verze pravidel pro žadatele a příjemce OPZ+. Nové verze pravidel pro žadatele a příjemce jsou účinné od 1. 6. 2022.

 
31. 05. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce

První verze pravidel OPZ+

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+") si dovoluje informovat, že došlo k vydání první verze pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+ a příručky pro hodnotitele projektů zajišťujících věcné hodnocení žádostí o podporu z OPZ+ s přímými a nepřímými náklady nebo se 40% paušální sazbou. Dokumenty jsou účinné od 1. 4. 2022.

 
01. 04. 2022
 
Určeno pro: Žadatel, Příjemce