Upravit filtr
Upravit filtr

Dětská skupina Nejkrásnější svět (2020 - 2022)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017096
Datum zahájení: 15. 12. 2020
Datum ukončení: 14. 06. 2022

 
15. 12. 2020
 

Prostupné zaměstnávání v restauraci U Zlatého beránka

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011710
Datum zahájení: 01. 10. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
06. 12. 2020
 

CzechInvest Akademie (CIA): rozšiřování odborných kapacit zaměstnanců agentury CzechInvest

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016926
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
03. 12. 2020
 

Dětská skupina AGAPO III

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017084
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Dětská skupina Romodrom Stříbro II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017030
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Tree of Life (2021-2022)

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017081
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Dětská skupina Kopretinka 2

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017049
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Školička Krásná I.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017083
Datum zahájení: 01. 06. 2020
Datum ukončení: 31. 05. 2022

 
01. 12. 2020
 

DS Školička Krásná II.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017088
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Miniškolička Brouček

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017047
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Příměstské tábory Kostelec nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015719
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 11. 2022

 
03. 01. 2021
 

Dětská skupina - SVČ Ivančice

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017008
Datum zahájení: 01. 11. 2020
Datum ukončení: 30. 04. 2022

 
01. 12. 2020
 

DS ZŠ Masarykova

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016091
Datum zahájení: 01. 07. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
30. 11. 2020
 

Provoz dětské skupiny ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze II

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016490
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 28. 02. 2022

 
30. 11. 2020
 

Zefektivnění a optimalizace procesu vyhodnocování, sběru a správy dat potřebných pro mapování regionů a vytvoření Mapy podnikatelského prostředí

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016673
Datum zahájení: 30. 06. 2020
Datum ukončení: 01. 06. 2023

 
26. 11. 2020
 

Vzdělávání zaměstnanců ČSSZ

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016937
Datum zahájení: 01. 09. 2020
Datum ukončení: 30. 06. 2023

 
24. 11. 2020
 

La Farma

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015716
Datum zahájení: 01. 03. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
24. 11. 2020
 

Raná péče aneb co s tím, když přistanete jinde, než jste si přáli

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015932
Datum zahájení: 01. 10. 2020
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
24. 11. 2020
 

Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016929
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 30. 06. 2022

 
03. 01. 2021
 

Zvýšení dostupnosti sociální služby a rozšíření kapacity Iskérka - sociální rehabilitace

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016111
Datum zahájení: 01. 01. 2021
Datum ukončení: 31. 12. 2022

 
03. 01. 2021