Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

ZPRACOVATEL METODIKY PARTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN A ZPRACOVATEL METODIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2019 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 575 000 Kč

 
23. 07. 2019

Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 530 992 Kč

 
23. 07. 2019

Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 567 700 Kč

 
22. 07. 2019

Školení a mentoring Age managementu – opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
22. 07. 2019

Age management – školení a mentoring– opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 515 000 Kč

 
22. 07. 2019

Windows Server Academy

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 581 200 Kč

 
22. 07. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 648 700 Kč

 
22. 07. 2019

„Centrum Kociánka - vzdělávací aktivity na míru“

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
19. 07. 2019

Školení a mentoring Age managementu firmy JKZ Bučovice, a.s.- opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 940 000 Kč

 
18. 07. 2019

Školení obsluhy manipulačních vozíků - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 196 000 Kč

 
18. 07. 2019

Profesní způsobilost řidičů

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 91 200 Kč

 
18. 07. 2019

Zavádění opatření age managementu do řízení společnosti ASPERA technology s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 882 000 Kč

 
18. 07. 2019

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00

 
17. 07. 2019

Implementace Age managementu ve společnosti Wolko-plast, s. r. o. - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 844 000 Kč

 
17. 07. 2019

Hradiště chytře - využití konceptu Smart City

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 363 264,46 Kč

 
17. 07. 2019

Design To Cost Akademie – účast na otevřeném kurzu

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
17. 07. 2019

Analýza Ministerstva pro místní rozvoj

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
15. 07. 2019

Mentoring a školení Age managementu pro PME spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 000 Kč

 
12. 07. 2019

Zajištění vzdělávání pro EMERGE, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 625 000 Kč

 
12. 07. 2019

Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 567 700 Kč

 
08. 07. 2019