Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání v oblasti fin. gramotnosti soc. dovedností a prevence závislostí

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 10. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 150 413,2 Kč

 
11. 10. 2016

Pronájem prostor a techniky pro akce projektu – opakovaná výzva pro 2. část zakázky - region Ústecký kraj

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 99 173,52 Kč

 
10. 10. 2016

Vzdělávání ve společnosti DR. OPTIK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 895 000 Kč

 
10. 10. 2016

Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o., II.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 61 200 Kč

 
07. 10. 2016

Vzdělávání zaměstnanců Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 814 000 Kč

 
06. 10. 2016

Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby 2016-2019

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 11. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 170 000 Kč

 
03. 10. 2016

Realizace vzdělávacích aktivit v oblasti transformace sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 587 000 Kč

 
03. 10. 2016

Rekvalifikace pro Olomoucký kraj II

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 145 825 000 Kč

 
30. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro CROY s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 507 930 Kč

 
30. 09. 2016

Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
30. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 938 750 Kč

 
30. 09. 2016

Individuální koučink (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 631 800 Kč

 
30. 09. 2016

Agentura práce (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 489 300 Kč

 
30. 09. 2016

Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 218 227 Kč

 
27. 09. 2016

ATLS (Advanced trauma life support) kurz

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 900 Kč

 
26. 09. 2016

Zajištění poštovních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 10. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 842 319 Kč

 
23. 09. 2016

Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 16:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 502 314 Kč

 
21. 09. 2016

Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 16:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 398 181,77 Kč

 
21. 09. 2016

Strojové vybavení prádelny

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 425 596 Kč

 
20. 09. 2016

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 791 117 Kč

 
19. 09. 2016