Zpět

Podpora sociálního podnikání (1)

Podpora sociálního podnikání (1)

Číslo: 024

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00

Platnost do: 20. 10. 2023 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 5. 6. 2023 09:31:00

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Další jednání hodnotící komise jsou plánována na 10. května 2023, 13. června 2023, 20. července 2023 a 15. srpna 2023. Na jednání budou zařazeny projekty, které úspěšně prošly hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí a byly předložené alespoň 15. pracovních dnů před plánovaným jednáním hodnotící komise.

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní

Upozorňujeme, že Sociální podniky (nové i stávající) mají možnost prostřednictvím programu S-podnik čerpat investiční i provozní úvěr s úrokovou sazbou 0%. Úvěr poskytuje Národní rozvojová banka, která nabízí také odborné poradenství v oblastech managementu, marketingu, finančního řízení, organizace a výroby. Cílem je usnadnit sociálním podnikům zahájení podnikání a jejich další rozvoj.

Více informací na https://www.esfcr.cz/financni-nastroje/program-s-podnik.

 

Soubory ke stažení:

 

Zápisy z jednání hodnotící komise:

 

Semináře pro žadatele:

 

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 024

 


 
Uveřejněno: 20. 9. 2022
 
Aktualizováno: 7. 6. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel