Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Poskytování kompletních servisních služeb zajišťujících řádné provozování SW produktu IS Monit7+ a provozování webové žádosti Benefit7 v modifikaci pro užití pro OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00002
Datum zahájení: 01. 01. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00028
Datum zahájení: 01. 11. 2009
Datum ukončení: 30. 09. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zajištění a organizace zasedání MV OP LZZ a ŘO OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00005
Datum zahájení: 01. 06. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zajištění vzdělávání, výměna zkušeností a účast na kurzech pro pracovníky ZSodboru

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00030
Datum zahájení: 01. 01. 2010
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Týdny zaměstnanosti Brusel 2009-15

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00013
Datum zahájení: 01. 11. 2008
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Informační a propagační aktivity a publicita oblastí podpory 3.1 a 3.2

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00007
Datum zahájení: 01. 08. 2008
Datum ukončení: 28. 02. 2011

 
22. 04. 2017
 

Služby administrativního zajištění globálních grantů v oblastech podpory 1.1, 3.4 a 5.1. OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00029
Datum zahájení: 01. 04. 2010
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Hodnocení a výběr projektů ZS - 22

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00004
Datum zahájení: 02. 06. 2008
Datum ukončení: 28. 02. 2011

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj lidských zdrojů v rámci implementační struktury OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00017
Datum zahájení: 01. 06. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zajištění výdajů vzniklých při řízení a realizaci OP LZZ v oblasti lidských zdrojů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00001
Datum zahájení: 01. 01. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Semináře pro žadatele o finanční podporu projektů OP LZZ v rámci globálních

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00020
Datum zahájení: 01. 01. 2009
Datum ukončení: 31. 10. 2009

 
22. 04. 2017
 

Technické zázemí ZS OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00008
Datum zahájení: 01. 11. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Administrace, poradenství, publicita GG, příprava seminářů pro

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00019
Datum zahájení: 01. 01. 2010
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Informační a propagační aktivity ZS MV ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00021
Datum zahájení: 01. 06. 2008
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora činnosti pověřeného auditního subjektu OP LZZ

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00031
Datum zahájení: 01. 01. 2010
Datum ukončení: 31. 10. 2015

 
22. 04. 2017
 

Odborné poradenství, analýzy a outsourcing služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/6.1.00/09.00012
Datum zahájení: 01. 06. 2008
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců ARGO-HYTOS s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/94.01469
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00025
Datum zahájení: 01. 03. 2009
Datum ukončení: 28. 02. 2011

 
22. 04. 2017
 

Sociální podnik, nekuřácko-abstinenční kavárna v Olomouci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.06/30.00515
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00075
Datum zahájení: 01. 04. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017