Zpět

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Číslo: 017

Platnost od: 24. 8. 2022 12:00

Platnost do: 8. 12. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 450 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  •  2.2 Přístup ke službám

Soubory ke stažení:

 

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 24. 8. 2022
 
Aktualizováno: 26. 9. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel