Zpět

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Číslo: 017

Platnost od: 24. 8. 2022 12:00

Platnost do: 10. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 450 000 000

Poslední aktualizace dat: 30. 1. 2023 15:44:00

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Bližší informace k čerpání najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 017.

Aktualizace datumu ukončení příjmu žádostí o podporu - 10. 3. 2023 ve 12.00 hod.

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  •  2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

 

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

 

Semináře pro žadatele:


 
Uveřejněno: 24. 8. 2022
 
Aktualizováno: 2. 2. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel