Zpět

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Číslo: 017

Platnost od: 24. 8. 2022 12:00

Platnost do: 10. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 450 000 000

Poslední aktualizace dat: 24. 6. 2024 08:51:27

Specifický cíl:
  • 2.2 Zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany, včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, a to i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Bližší informace k čerpání najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 017.

K 10. 3. 2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě. Procesem hodnocení (formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení) nyní prochází 50 žádostí o podporu v celkovém objemu 379,5 mil. Kč. Předpokládáme dokončení celého procesu hodnocení za výzvu do konce května 2023.

 

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Prezentace ze seminářů pro přijemce:

Podklady k evaluacím:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 017 


 
Uveřejněno: 24. 8. 2022
 
Aktualizováno: 17. 1. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel