Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Paprsek vzdělávání pro naše zaměstnance

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00135
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pro Hradiště - založení tradice společného vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00123
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00233
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podporujeme kvalitní poskytování sociální péče o seniory - vzděláváme se!

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00087
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Celoživotním vzděláváním k profesnímu i osobnímu růstu - vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách ve Středočeském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00092
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Další vzdělávání pracovníků v sociální práci

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00138
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 31. 07. 2015

 
22. 04. 2017
 

Odborné vzdělávání pracovníků v sociálních službách příspěvkové organizace Domov ODRY

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00052
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Charity Zábřeh

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00114
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Seniorcentrum OASA Petřvaldík školí své zaměstnance

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00081
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním k profesionalitě v sociálních službách 3

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00197
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Opatrovnictví a odpovědnost v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00137
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání k integraci a profesionalitě v sociálních službách

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00189
Datum zahájení: 01. 11. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Prohlubování kvalifikace pracovníků v sociálních službách za účelem zlepšení kvality života seniorů

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00202
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pečujících osob

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00105
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváním ke kvalitnější péči o duševní zdraví

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00188
Datum zahájení: 01. 01. 2014
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora dalšího vzdělávánípracovníků nízkoprahových sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00089
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání poskytovatelů služeb v chráněném režimu a služeb navazujících

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00206
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00235
Datum zahájení: 01. 09. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání pracovníků Domova Slunečnice Ostrava v oblasti sociálních služeb

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00086
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00026
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017