Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Dětská skupina MOTÝL

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00004
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

První firemní mateřská škola v Třebíči

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00015
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00006
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zařízení péče o děti POZEMNÍ STAVBY Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00032
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

"Sdružeňáček" - Zařízení péče o děti předškolního věku při SZZ Krnov, p. o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00005
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zařízení péče o děti ve Slezské nemocnici v Opavě

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/A4.00007
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Elektronický vzdělávací a informační systém Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00003
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání v oblasti základních regisrů a dalších kmenových projektů eGovernmentu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00004
Datum zahájení: 01. 08. 2013
Datum ukončení: 15. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora tvorby standardů pro výkon agend veřejné správy

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00002
Datum zahájení: 01. 12. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Školení zaměstnanců na vybrané speciální výrobní zařízení a stroje (Laser, buchar, perfekta, ultrason)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/A1.00003
Datum zahájení: 02. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2013

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/A1.00001
Datum zahájení: 17. 09. 2012
Datum ukončení: 31. 08. 2015

 
22. 04. 2017
 

Školení zaměstnanců na základě vyhodnocení současného stavu jejich odborné kvalifikace s cílem jejího zvyšování dle plánu a tabulky kompetencí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/A1.00002
Datum zahájení: 02. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2013

 
22. 04. 2017
 

Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00001
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00002
Datum zahájení: 01. 03. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Regiony v centru dění

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00001
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj THT, s.r.o. Polička

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00065
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/98.00001
Datum zahájení: 15. 11. 2012
Datum ukončení: 14. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00478
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 30. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01212
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017