Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Kompetenční centrum metodického, procesního a projektového řízení MV ČR

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/A3.00001
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2015

 
22. 04. 2017
 

Školení zaměstnanců na základě vyhodnocení současného stavu jejich odborné kvalifikace s cílem jejího zvyšování dle plánu a tabulky kompetencí

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/A1.00002
Datum zahájení: 02. 11. 2012
Datum ukončení: 30. 04. 2013

 
22. 04. 2017
 

Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00002
Datum zahájení: 01. 03. 2013
Datum ukončení: 28. 02. 2015

 
22. 04. 2017
 

Regiony v centru dění

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00001
Datum zahájení: 01. 01. 2013
Datum ukončení: 30. 11. 2015

 
22. 04. 2017
 

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/95.00003
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj THT, s.r.o. Polička

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00065
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vytvoření podmínek pro systematické zkvalitňování procesu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/98.00001
Datum zahájení: 15. 11. 2012
Datum ukončení: 14. 11. 2014

 
22. 04. 2017
 

Interním vzděláváním zaměstnanců společnosti K+B Expert,s.r.o. ke zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01526
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ATAS elektromotory Náchod a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00478
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 30. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti MARCO reklamní agentura, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01212
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšovaní kvalifikací zaměstnanců firmy LB Cemix, s.r.o. jako způsob ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01088
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj odborných znalostí zaměstnanců firmy LOGIT, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00869
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komplexní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NAM system a.s. jako nástroj ke zvýšení úrovně výroby elektroniky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01115
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zavedení systému profesního rozvoje zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Building Distribution CZ.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01007
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Akademie informačních technologií pro zaměstnance TC servis, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00523
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

WBI Systems a.s. Odborné vzdělávání, cesta k posílení konkurenceschopnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00590
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2014

 
22. 04. 2017
 

Podnikové vzdělávání - OLIVIUS s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00337
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 09. 2014

 
22. 04. 2017
 

Odborné vzdělávání ve společnosti LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. pro zvýšení produktivity

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00230
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců, zavedení personálních procesů a metodik ve společnosti AZ – Pokorny, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00350
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2013

 
22. 04. 2017
 

OBB-Profi: vzděláváním k profesionalitě zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00094
Datum zahájení: 01. 10. 2013
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017