Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • Zrušit vše

Rozvoj lidských zdrojů Svitavské nemocnice formou odborného vzdělávání nelékařského personálu

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01082
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Komplexní rozvoj zaměstnanců ve společnosti Servis Climax, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01031
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšování odborné kvalitikace zaměstnanců společnosti ORCANTA s.r.o. pomocí systému dlouhodobého vzdělávání ("Akční projekt)

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00420
Datum zahájení: 01. 07. 2012
Datum ukončení: 31. 10. 2013

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj systému vzdělávání zaměstanců a zajištění konkurenceschopnosti společnosti Ingeteam a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00897
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzděláváme pro naši budoucnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00346
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Dobrou chuť, Ostravo!!! Odbornost pro Tasty Bites, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00985
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2014

 
22. 04. 2017
 

Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnost společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00289
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

„INTERNÍ AKADEMIE PROVEON II“

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00301
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

RIK-FER CZ s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01208
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Digitální věk ve vydavatelském průmyslu: nové technologie, dovednosti a inovace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00822
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání s Energií

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01510
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 30. 06. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Cimbria HMD, s.r.o. jako investice do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01241
Datum zahájení: 01. 06. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

PROFI TÝMY společnosti V-PODLAHY, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00402
Datum zahájení: 01. 04. 2013
Datum ukončení: 31. 03. 2015

 
22. 04. 2017
 

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Tiskárna Didot, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00210
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj VSP DATA a.s., Tábor

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01317
Datum zahájení: 01. 07. 2013
Datum ukončení: 31. 05. 2015

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj odborných kompetencí zaměstnanců společnosti KRONOSPAN CZ, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01405
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 31. 10. 2014

 
22. 04. 2017
 

Rozvoj kompetencí zaměstnanců k posílení priorit společnosti FINCLUB PLUS, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00001
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Systematickým rozvojem odborných znalostí, kompetencí a kvalifikací zaměstnanců ke zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Saft Ferak a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01321
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Stavební a manažerská akademie

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00109
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017
 

Zvyšováním kvalifikační úrovně našich zaměstnanců bojujeme proti prohlubování sociální exkluze na trhu práce v důsledku globalizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.00089
Datum zahájení: 01. 05. 2013
Datum ukončení: 30. 04. 2015

 
22. 04. 2017