Podpora sociálního podnikání (1)

Číslo: 024

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00

Platnost do: 3. 4. 2024 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Poslední aktualizace dat: 10. 6. 2024 09:43:03

Specifický cíl:
  • 2.1 Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
    Priorita:
  • Priorita 2 - Sociální začleňování

Operační program: 03 Operační program Zaměstnanost plus

Programové období: 2021-2027

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Upozorňujeme, že Sociální podniky (nové i stávající) mají možnost prostřednictvím programu S-podnik čerpat investiční i provozní úvěr s úrokovou sazbou 0%. Úvěr poskytuje Národní rozvojová banka. Cílem je usnadnit sociálním podnikům zahájení podnikání a jejich další rozvoj.

Více informací na https://www.esfcr.cz/financni-nastroje/program-s-podnik.

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Prezentace pro žadatele a příjemce:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 024

Podklady k evaluaci:


 
Uveřejněno: 20. 9. 2022
 
Aktualizováno: 20. 5. 2024
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel