Podpora sociálního podnikání (1)

Číslo: 024

Platnost od: 20. 9. 2022 10:00

Platnost do: 20. 10. 2023 10:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 9. 2022 10:00

Alokace v Kč: 350 000 000

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Odkaz na související kluby fóra:

Priorita:

2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

2.1 Aktivní začleňovaní

 

Soubory ke stažení:

 

 


 
Uveřejněno: 20. 9. 2022
 
Aktualizováno: 19. 9. 2022
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel