Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Kurz interiérový designer /návrhář

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 01. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 190 082,65 Kč

 
20. 01. 2020

Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) a Španělsku pro účastníky zahraničních stáží v rámci projektu „Začít znovu II. - Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež“

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 326 080 Kč

 
17. 01. 2020

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Dopravní vzdělávací institut, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 02. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 777 360 Kč

 
17. 01. 2020

Školení měkkých a manažerských dovedností ve společnosti PST CLC

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
17. 01. 2020

Obecné IT kurzy pro zaměstnance společnosti PST CLC

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 990 000 Kč

 
17. 01. 2020

Vzdělávání zaměstnanců společnosti KASTEN s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 154 550 Kč

 
16. 01. 2020

Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny 2020 – 2021 - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2020 10:00

 
16. 01. 2020

Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny 2020 – 2021 - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2020 10:00

 
16. 01. 2020

Vzdělávání členů České asociace čistících stanic - opakovaná

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 065 600 Kč

 
16. 01. 2020

Vzdělávání zaměstnanců firmy BAUMÜLLER BRNO, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
16. 01. 2020

Pořízení Koncepce podpory a rozvoje cestovního ruchu a Aktualizovaného komunitního plánu města Mělník

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 702 000 Kč

 
15. 01. 2020

Vzdělávání ve společnosti Teplárna Varnsdorf a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2020 12:00

 
15. 01. 2020

Vzdělávání zaměstnanců Aqualandu Moravia II

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 01. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 173 000 Kč

 
15. 01. 2020

Vzdělávání zaměstnanců členů ČAVI II

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 994 400 Kč

 
14. 01. 2020

Rozšíření kvalifikace aplikatérů FCT/ICT II.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 503 800 Kč

 
14. 01. 2020

Age management jako RADOST

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 01. 2020 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 509 490 Kč

 
13. 01. 2020

Vzdělávací kurzy – Heiko s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
13. 01. 2020

Vzdělávací kurzy – Jiří Novotný

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 01. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
13. 01. 2020

Město Staňkov - efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 4

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 01. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 565 000 Kč

 
10. 01. 2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RACCOON s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 01. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
10. 01. 2020