Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Realsan Group, SE

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
05. 03. 2018

Školení bezpečnosti informací ve společnosti VF, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 03. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 324 000 Kč

 
05. 03. 2018

Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 553 719 Kč

 
02. 03. 2018

Rekvalifikační kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
02. 03. 2018

Vzdělávací aktivity v oblasti softskills - 2. vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 512 000 Kč

 
02. 03. 2018

Harm Reduction materiál

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 049 600 Kč

 
02. 03. 2018

Školení pro zaměstnance společnosti OG Soft s.r.o

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 096 197 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část F)

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část E)

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 95 539 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část D

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 114 688 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část C)

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 103 424 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část B)

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 159 899 Kč

 
02. 03. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část A)

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 695 Kč

 
02. 03. 2018

Odborný NJ

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 03. 2018 13:00

 
01. 03. 2018

Supervize členů realizačního týmu projektu „Systémová podpora sociální práce v obcích“ – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 249 600 Kč

 
01. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro Synthon s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 448 000 Kč

 
28. 02. 2018

Vícedenní pobyty pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením využívajících služeb rané péče

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 03. 2018 13:00

 
27. 02. 2018

EPLAN Experience - školení - navazující vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 930 000 Kč

 
27. 02. 2018

Další vzdělávání zaměstnanců Prague Car Sharing s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 03. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 502 694 Kč

 
26. 02. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti FICHNA - HUDECZEK a. s. - dílčí část 2

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 03. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 220 000 Kč

 
26. 02. 2018