Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vazačský kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
26. 07. 2019

Školení systémů řízení ve společnosti VF, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 110 000 Kč

 
26. 07. 2019

Implementace Age managementu ve společnosti SPO s. r. o.– opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 135 000 Kč

 
25. 07. 2019

Pořízení vozidla s chladící nástavbou

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 541 000 Kč

 
25. 07. 2019

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. - Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 281 850 Kč

 
25. 07. 2019

ZPRACOVATEL METODIKY PARTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN A ZPRACOVATEL METODIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA HODONÍN

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2019 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 575 000 Kč

 
23. 07. 2019

Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 530 992 Kč

 
23. 07. 2019

Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 567 700 Kč

 
22. 07. 2019

Školení a mentoring Age managementu – opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
22. 07. 2019

Age management – školení a mentoring– opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 515 000 Kč

 
22. 07. 2019

Windows Server Academy

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 581 200 Kč

 
22. 07. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 648 700 Kč

 
22. 07. 2019

„Centrum Kociánka - vzdělávací aktivity na míru“

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
19. 07. 2019

Školení a mentoring Age managementu firmy JKZ Bučovice, a.s.- opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 940 000 Kč

 
18. 07. 2019

Školení obsluhy manipulačních vozíků - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 196 000 Kč

 
18. 07. 2019

Profesní způsobilost řidičů

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 08. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 91 200 Kč

 
18. 07. 2019

Zavádění opatření age managementu do řízení společnosti ASPERA technology s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 07. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 882 000 Kč

 
18. 07. 2019

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00

 
17. 07. 2019

Implementace Age managementu ve společnosti Wolko-plast, s. r. o. - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 844 000 Kč

 
17. 07. 2019

Hradiště chytře - využití konceptu Smart City

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 363 264,46 Kč

 
17. 07. 2019