Rychlé odkazy na to nejzajímavější a nejdůležitější právě pro Vás. Hledáte pomoc, kterou projekty nabízí? Podívejte do části Komu pomáháme. Máte nápad na projekt? Jak na to, napoví část Žadatelé. Projekt už realizujete a chcete mít vše podle pravidel? Část Příjemci shrnuje Vaše základní povinnosti.  
Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • Probíhající výzvy
  • Zrušit vše

Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Číslo výzvy: 060

Platnost do: 24. 10. 2016 08:00

 
31. 8. 2016
 
Určeno pro: Příjemce

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Číslo výzvy: 043

Platnost do: 31. 08. 2016 17:00

 
15. 6. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Výzva pro organizační složky státu a jimi řízené / zřízené příspěvkové organizace

Číslo výzvy: 054

Platnost do: 31. 05. 2018 12:00

 
1. 6. 2016
 
Určeno pro: Žadatel

Podpora sociálního podnikání

Číslo výzvy: 067

Platnost do: 30. 09. 2016 12:00

 
31. 5. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Specifická výzva na vybrané cílové skupiny

Číslo výzvy: 053

Platnost do: 15. 08. 2016 16:00

 
30. 5. 2016
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Číslo výzvy: 020

Platnost do: 01. 03. 2021 12:00

 
29. 4. 2016

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy: 047

Platnost do: 31. 12. 2021 12:00

 
29. 4. 2016

Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR

Číslo výzvy: 055

Platnost do: 15. 09. 2016 16:00

 
18. 4. 2016

Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí

Číslo výzvy: 065

Platnost do: 29. 07. 2016 12:00

 
15. 4. 2016

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ)

Číslo výzvy: 046

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
31. 3. 2016

Integrované územní investice (ITI) – průběžná výzva

Číslo výzvy: 048

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
31. 3. 2016

Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) – průběžná výzva

Číslo výzvy: 049

Platnost do: 28. 06. 2019 12:00

 
31. 3. 2016

Integrované územní investice (ITI)

Číslo výzvy: 045

Platnost do: 30. 09. 2019 12:00

 
31. 3. 2016

Podpora inovačního prostředí

Číslo výzvy: 124

Platnost do: 16. 01. 2017 16:00

 
31. 3. 2016

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v hl. městě Praze

Číslo výzvy: 062

Platnost do: 02. 05. 2016 23:59

 
10. 3. 2016

Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Číslo výzvy: 061

Platnost do: 02. 05. 2016 23:59

 
10. 3. 2016

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním

Číslo výzvy: 044

Platnost do: 30. 12. 2016 12:00

 
1. 3. 2016

Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha

Číslo výzvy: 034

Platnost do: 11. 04. 2016 23:59

 
11. 1. 2016

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

Číslo výzvy: 033

Platnost do: 11. 04. 2016 23:59

 
11. 1. 2016

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Číslo výzvy: 127

Platnost do: 06. 06. 2016 23:59

 
5. 1. 2016
Je zobrazeno 61 - 80 položek z celkového počtu 123.