Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospělé (1)

Číslo: 017

Platnost od: 24. 8. 2022 12:00

Platnost do: 10. 3. 2023 12:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 8. 2022 12:00

Alokace v Kč: 450 000 000

Poslední aktualizace dat: 2. 10. 2023 10:13:29

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Typ výzvy: otevřená

Bližší informace k čerpání najdete v dokumentech diskuzního klubu výzvy č. 017.

K 10. 3. 2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě. Procesem hodnocení (formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení) nyní prochází 50 žádostí o podporu v celkovém objemu 379,5 mil. Kč. Předpokládáme dokončení celého procesu hodnocení za výzvu do konce května 2023.

Priorita:

  • 2 Sociální začleňování

Specifický cíl:

  •  2.2 Přístup k sociálním a zdravotním službám

Soubory ke stažení:

Zápisy z jednání hodnotící komise:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Prezentace ze seminářů pro přijemce:

Podklady k evaluacím:

Odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu pro výzvu 017 


 
Uveřejněno: 24. 8. 2022
 
Aktualizováno: 18. 9. 2023
 
 
Určeno pro: Veřejnost, Žadatel